Orange, Rectangle, Font, Slope

Digital konferanse fredag 26. november 2021

Slope

EUROPEAN

STRATEGY SUMMIT

Material property, Rectangle, Line, Font
Velg sesjon:
PlenumBatterierSirkulær økonomiDigital industriEnergiHelseHavBærekraftige matsystemerOppsummering
KONFERANSEPLENUM
Mission Europa 2030
Som ledende norske EU-deltakere, vil vi i SINTEF og NTNU dele vår erfaring og kompetanse om hvordan vi kan lykkes i Horisont Europa, og hvordan EU-prosjekter kan bidra til: å akselerere utviklingen og skiftet mot grønne teknologier, digitalisering og sirkulær økonomi, modernisering av helsetjenestene våre. Sammen med topplederne fra EU-kommisjonen i Brussel, den nye norske regjeringen, industri og offentlig sektor, skal vi legge strategien for å lykkes i de europeiske og globale markedene.

Toppmøte om grønn og digital omstilling

Vil du lære mer om hvordan du kan bruke EUs forskningsprogram som døråpner til nye markeder og finansieringskilde til grønn og digital omstilling? Meld deg på til SINTEF og NTNUs europeiske strategitoppmøte den 23.-26 november!  

Som ledende norske EU-deltakere, vil vi i SINTEF og NTNU dele vår erfaring og kompetanse om hvordan vi kan lykkes i Horisont Europa, og hvordan EU-prosjekter kan bidra til:

•     å akselerere utviklingen og skiftet mot grønne teknologier,  

•     digitalisering og sirkulær økonomi,  

•     modernisering av helsetjenestene våre.

Sammen med topplederne fra EU-kommisjonen i Brussel, den nye norske regjeringen, industri og offentlig sektor, skal vi legge strategien for å lykkes i de europeiske og globale markedene.  

PROGRAM

fredag 26. november kl. 08.30 – 11.30

08:30 - 10:00  Plenum

Mission Europa 2030

Del 1: Forskning og innovasjon for å nå målet om et klimanøytralt, grønt og digitalt samfunn

Moderator: Karianne Tung, daglig leder i Trondheim Tech Port

Innledninger:

Julien Guerrier, direktør i Europakommisjonen

Oddmund Løkensgard Hoel, statssekretær for forsknings- og høyere utdanningsministeren

Diskusjon mellom innlederne sammen med:

Anne Borg, rektor, NTNU

Alexandra Bech Gjørv, konsernsjef, SINTEF

Del 2: Nye elementer i Horisont Europa, viktigheten av samarbeid og mulighetsrommet for norske aktører

Innledninger:

Per Espen Stoknes, førsteamanuensis ved Handelshøyskolen BI og medlem i Europakommisjonens råd for samfunnsoppdrag klimaendringer

Anita Krohn Traaseth, næringslivsleder og medlem i det Europeiske innovasjonsrådets styre

Paneldiskusjon:

Mari Sundli Tveit, administrerende direktør, Forskningsrådet

Håkon Haugli, administrerende direktør, Innovasjon Norge

Patrick Waldemar, forskningssjef, Telenor ASA

Jon Funderud, daglig leder, Seaweed Solutions

Innleder:

Jan Christian Vestre, Næringsminister

Kommentarer på sesjonen:

Anne Borg, rektor, NTNU

Alexandra Bech Gjørv, konsernsjef, SINTEF


10:10 - 11:20  Parallellsesjoner

EU skal være selvforsynt med batterier til elbiler innen 2025. Hvordan skal de nå dette målet, og hva er Norges rolle i å virkeliggjøre det?

Norske aktører ser i tillegg stort potensial innen både maritim og industriell bruk av batterier i tillegg til elbilene. Hva er egentlig skalaen på denne industrielle muligheten for Norge, og hvilke barrierer må brytes for å realisere den?

Deltagere:

Verter:Eli Aamot
konserndirektør industri, SINTEF

Øyvind Gregersen
dekan for fakultet ved naturvitenskap, NTNU

Innledere og paneldeltagere:
Kristina Edström
coordinator for Battery2030+

Jan Arve Haugan
viseadministrerende direktør og COO, Freyr

Hans Erik Vatne
teknologidirektør, Hydro

Lars Ole Valøen
Chief Technology Officer, Corvus Energy

Batterier

Batterier – hvor stort industrieventyr kan dette bli?Vi har bare en planet Jorden, men innen 2050 vil verden konsumere som om det var tre. Oppskalering av den sirkulære økonomien fra frontløpere til de vanlige økonomiske aktørene vil gi et avgjørende bidrag til å oppnå klimanøytralitet innen 2050 og frakople økonomisk vekst fra ressursbruk.

Hvordan kan vi møte sirkulær økonomiutfordring og skape bærekraftige operasjoner for Norge og Europa? Hvordan kan Green Deal og andre av EU-kommisjonens plattformer veilede og støtte oss? Vi har invitert eksperter fra bygg og anlegg og prosessindustri, både fra offentlig og privat sektor i Norge, til å  dele sine erfaringer og utfordringer.  

Deltagere:

Verter:
Siri Hunnes Blakstad
konserndirektør SINTEF Community

Helge Brattebø
professor og direktør NTNU bærekraft

Innledere:
William Neale
rådgiver for sirkulærøkonomi ved Europakommisjonens miljødepartement.

Bodil Motzke
seniorrådgiver, bærekraft og innovasjon,  OsloBygg, Oslo kommune

Øvrige paneldeltagere:
Helene Falch Fladmark
administrerende direktør, Eyde Cluster

Vibeke Nørstebø
seniorforsker, SINTEF

Christina  Meskers
seniorrådgiver, NTNU

Sirkulær økonomi

EUs grønne giv: omstilling gjennom sirkulærøkonomi


Hvordan kan EUs forsknings- og innovasjonsprogram Horisont Europa kan være et verktøy for å gjøre norske industribedrifter til digitale ledere på sine markedsområder?

Formålet med sesjonen er utveksling av ideer, kunnskap og perspektiver på tvers av industri, akademia og offentlig sektor om Norges strategi. Hvordan kan vi bygge et vinnende team som utnytter det fulle potensialet for  digitalisering  av bransjen?

Verter: Morten Dalsmo
konserndirektør, Sintef Digital

Toril Nagelhus Hernes
professor og prorektor for nyskaping, NTNU
Innledere:

Sandro D D’Elia
programansvarlig (teknologier og systemer for digitalisering av industrien), EU-kommisjonen

Øvrige paneldeltagere:

John Markus Lervik
CEO og medgründer, Cognite

Patrick Waldemar
VP Telenor Research

Bjørn Jalving
Executive Vice President, Kongsberg Maritime Subsea Division

Liv Astri Hovem
CEO, Accelerator at DNV

Digital industri

Digital industri: hvordan bygger vi et vinnerlag?

For å begrense den globale temperaturøkningen til 1,5 grader er det satt tøffe utslippsmål globalt, i EU og i Norge. Ombygging av energisystemet er kjernen i denne utfordringen, og Nordsjøen er en viktig arena for å få det til. Med fokus på det store potensialet for havvind og undervanns transmisjonssystem for å høste og utnytte det, diskuterer vi forsknings- og innovasjonsutfordringene og forretningsmulighetene dette representerer for europeiske og norske virksomheter, store og små, eksisterende eller ufødte. Hva gjør vi, og hva må gjøres for å løse klimautfordringen og skape verdier og arbeidsplasser når vi gjør det.

Verter:

Nils Røkke
direktør bærekraft, SINTEF

Johan Hustad
direktør NTNU Energi

Innledere og paneldeltagere:

Adel El Gammal
Secretary General at European Energy Research Alliance (EERA)

Henriette Undrum
Vice President Renewable & Low Carbon technology, Equinor

Idar Gimmestad
senior analytiker, Statnett

Elling Rishoff
SVP DNV Incubator og styreleder FME NorthWind

Liv Monica Stubholt
partner i Advokatfirmaet Selmer DA


Energi

Fornybar produksjon og kraftsystemer i Nordsjøen

Det er et stort behov for å tilpasse og utvikle helsetjenestene og samfunnet i en mer bærekraftig retning. Det vil være flere eldre mennesker i samfunnet, men ikke flere helsearbeidere. Det stilles økte krav til helsetjenestene og helsetjenesten skal gis der pasienten er. Samtidig forventes pasienten å være en aktiv og informert part og delta i beslutninger om egen helse.

EUs forsknings- og innovasjonsprogram Horisont Europa kan være et viktig virkemiddel for å bidra til mer innovative og bærekraftige helsetjenester. I dette programmet har vi samlet nøkkelspillere til en samtale om hvordan vi kan forene kreftene for å posisjonere oss i Horisont Europa. Basert på utfordringene og behovene vi har, vil vi danne et sterkt Team Norway. Ved å bruke våre felles styrker og fordeler kan vi søke muligheter og utvikle løsninger for å sikre bærekraftige helsetjenester. Skal vi lykkes i Horisont Europa, må vi sørge for at de norske rammebetingelsene er på plass.

Verter:

Frode Strisland
seniorforsker, SINTEF Digital

Marius Widerøe
direktør, NTNU Helse

Innledere og paneldeltagere:

Fergal Donnelly
Principal Scientific Officer, helseinnovasjoner og økosystemer, Europakommisjonens generaldirektorat for forskning og innovasjon

Cathrine Ro Heuch
CEO, Nordic Brain Tech

Arnor Solberg
leder teknologi og utvikling, Tellu

Wenche Dehli
helse- og velferdsdirektør, Trondheim kommune

Ingrid Stenstadvold Ross
generalsekretær, Kreftforeningen

Bjørn Atle Bjørnbeth
administrerende direktør, Oslo Universitetssykehus

Arild Kristensen
Daglig leder i Norwegian Smart Care Cluster

Helse

Bærekraftig helsetjeneste

Havet, kysten og kystsamfunnene er påvirket svært forskjellig av klimaendringene, og havrommet er stadig under større press som følge av overfiske, habitatødeleggelse, tap av naturmangfold, forurensning og andre problemer som ødelegger havhelsen.

I denne sesjonen diskuterer vi hvordan vi kan legge til rette for utvikling av nye bærekraftige blå verdikjeder i havet, og hvordan vi kan bidra til at den bærekraftige blå økonomien blir karbonnøytral og sirkulær.

Verter:

Vegar Johansen
administrerende direktør, SINTEF Ocean

Siri Carson
direktør NTNU Havrom

Innledere og paneldeltagere:

Andreea Strachinescu
leder for nye energiteknologier og innovasjon i energidirektoratet, Europakommisjonen

Beate Kvamstad-Lervold
spesialrådgiver, SINTEF Ocean

Asle Jostein Hovda
investeringsdirektør, SINTEF TTO

Andrea Nogva
daglig leder, InnovArena

Kristin Strømskag
ordfører, Frøya kommune

Svein David Medhaug
leder for digitale og smarte skip, Sjøfartsdirektoratet

Hav

Nye bærekraftige blå verdikjeder i havet

EUs forskningsprogrammer vil kunne gi matindustrien tilgang til forskningsbasert kunnskap for å utvikle et mer bærekraftig matsystem som innfrir nasjonale og internasjonale forpliktelser når det gjelder bærekraftsmål. Sesjonen vil rette oppmerksomheten mot søyle 2 i Horisont Europa som omhandler Globale utfordringer og konkurransedyktig næringsliv. Over halvparten av budsjettet til Horisont Europa er avsatt til å finansiere store samarbeidsprosjekter. Utlysningene er inndelt i seks tematiske klynger som dekker et bredt spekter av temaer fra helse via digitalisering, matproduksjon til klima og miljø. Denne sesjonen vil ha fokus på klynge 6: Mat, bioøkonomi, naturressurser, landbruk og miljø.

Formålet med sesjonen er at vi kan utveksle ideer, formidle næringens behov for kunnskap og se det i sammenheng med muligheter for å få tilgang til kunnskap og løsninger for økt bærekraftig matproduksjon.

Verter:
Marit Aursand
leder av konsernsatsingen Mat og Agri, SINTEF

Eva Falch
leder av NTNU Food Forum, NTNU

Innledere og paneldeltagere:

Emilia Gargallo González
policy officer, Blue economy sectors, Aquaculture and Maritime spatial planning, DG MARE

Ketil Rykhus
Samfunnskontakt, SinkabergHansen

Ragnhild Eggen Viken
Gründer, Bavi Food

Kristina Widell
seniorforsker, SINTEF

Jon Yngve Hardeberg
professor, NTNU
 Bærekraftige matsystemer

Hvordan kan vi bygge vinnerlag på tvers av næringsliv, akademia og offentlig sektor som bidrar til både nasjonale og globale bærekraftige matsystemer?

11:20 - 11:30  Plenum

Oppsummering og avslutning av konferansen

Anne Borg, NTNU og Alexandra Bech Gjørv, SINTEFFROKOSTSEMINAR

tidligere sendinger

Horisont Europa

EUs nye forskningsprogram Horisont Europa er en sentralt drivkraft for å utvikle og oppskalere innovative løsninger for at Europa  skal kunne nå målet om klimanøytralitet innen 2050. EU-landene og Norge stiller oppunder 100 milliarder euro til rådighet frem til 2027 hvorav en tredjedel skal gå til aktiviteter innenfor Den grønne giv, men også områder som helse, beredskap og en rekke andre samfunnsområder.

Hvordan kan norske bedrifter og foretak bli med og dra nytte av Horisont Europa? Og hvilke erfaringer har vi?  Det, og mye annet,  skal vi snakke om i dette webinaret.

Deltagere:

Bård Wathne Tveiten
markedsdirektør, SINTEF Ocean og leder for SINTEFs EU-satsing

Lene Lad Johansen
senior forretningsutvikler, SINTEF Digital

Marie Bysveen
markedssjef, SINTEF Energi

Stian Nygård
Director Corporate Affairs, Partnerships and Funding, Yara International

 Tirsdag 23. november 08:30 - 09:00

Europas grønne giv

For at EU-landene skal nå FNs bærekraftsmål lanserte Europakommisjonen prosjektet "Europas Grønne Giv" i 2019. Prosjektet har fått stor oppmerksomhet og viser EUs globale lederskap for å nå Parisavtalens mål om maks 1,5 graders oppvarming innen utgangen av århundre. I tillegg til klima dreier EUs Grønne giv om å skape et samfunn og økonomi som ikke gjør skade på natur eller biomangfold, som skaper bærekraftig og sirkulær økonomisk vekst og samtidig sørger for at befolkningsgrupper ikke faller utenfor. Hvile muligheter EUs grønne giv gir Norge vil du få høre mer om på dette webinaret.

Deltagere:

Hilde Røysland
seniorrådgiver, Forskning, NTNU

Inger Andresen
professor, Institutt for arkitektur og teknologi, NTNU

Bodil Motzke
seniorrådgiver, Bærekraft og innovasjon, Oslo kommune

Alexander Wentzel
seniorforsker, Bioteknologi og nanomedisin, SINTEF

 Onsdag 24. november 08:30 - 09:00

EUs taksonomi

Taksonomien regnes for å være det 21. århundrets Matrix. Det skal sørge for at finanssektoren bidrar til å nå EUs klima- og miljømål. Regelverket etablerer standarder for hva som er grønne og bærekraftige økonomiske aktiviteter. Taksonomien setter krav til bedriftenes rapportering for at investorer skal kunne lede kapitalstrømmer til grønne prosjekter. Målet er å skape kapitaltørke for fossilbaserte virksomheter eller aktiviteter til skade for naturen,  og samtidig gi fordelaktige finansieringsbetingelser til aktiviteter definert innenfor taksonomien. Hvilke kriterier som legges til grunn og konsekvensene for bedrifter og offentlig sektor, vil du få høre mer om i dette webinaret.

Deltagere:

Christina Wår Hanssen
seniorrådgiver EU, SINTEF Ocean

Lene Elizabeth Hodge
bærekraftigansvarlig, Nysnø klimainvesteringer

Paal Frisvold
seniorrådgiver EU, SINTEF Brussel

Flemming Idsøe
Sustainability Officer, Atkins Norge AS

 Torsdag 25. november 08:30 - 09:00

BIDRAGSYTERE

i plenumssesjonen

Facial expression, Dress shirt, Forehead, Face, Smile, Head, Chin, Eyebrow, Eye

Julien Guerrier

director, European Innovation Council and Small and Medium-sized Enterprises Executive Agency

Jan Christian Vestre

Næringsminister

Dress shirt, Flash photography, Smile, Beard, Neck, Sleeve, Tie, Coat, Gesture, Collar

Oddmund Løkensgard Hoel

statssekretær, Kunnskapsdepartementet

Vision care, Dress shirt, Forehead, Nose, Glasses, Cheek, Smile, Jaw, Beard, Eyewear
Smile, Cheek, Jaw, Gesture, Happy, Ear

Alexandra Bech Gjørv

konsernsjef, SINTEF

Vision care, Face, Glasses, Smile, Head, Chin, Eye, Sleeve, Eyewear, Happy

Anne Borg

professor og rektor, NTNU

Håkon Haugli

administrerende direktør, Innovasjon Norge

Vision care, Dress shirt, Forehead, Glasses, Smile, Eyebrow, Vertebrate, Sleeve, Mammal

Mari Sundli Tveit

administrerende direktør, Forskningsrådet

People in nature, Facial expression, Flash photography, Street fashion, Smile, Outerwear, Human, Coat, Sleeve, Happy

Karianne Tung

daglig leder, Technoport

Flash photography, Hair, Forehead, Smile, Cheek, Lip, Chin, Eyebrow, Eye, Jaw

Per Espen Stoknes

forfatter, politiker og bedriftsleder

Vision care, Dress shirt, Forehead, Glasses, Smile, Chin, Eyebrow, Sleeve, Eyewear, Gesture

Anita Krohn Traaseth

næringslivsleder, forfatter og styremedlem i European Innovation Council Board

Lip, Smile, Shoulder, Neck, Sleeve, Gesture, Collar, Lipstick

Jon Funderud

daglig leder, Seaweed Solutions

Dress shirt, Forehead, Chin, Eyebrow, Beard, Jaw, Neck, Sleeve, Collar

Patrick Waldemar

forskningssjef, Telenor ASA

Dress shirt, Vision care, Forehead, Hair, Glasses, Chin, Eyebrow, Beard, Tie, Neck

BAKGRUNN

Dette er ESS21

SINTEF og NTNU ønsker velkommen til det 5. årlige europeiske strategitoppmøtet for ledere i privat og offentlig sektor.  

Seminaret European Strategy Summit er et årlig strategitoppmøte som samler ledere fra norsk næringsliv, organisasjoner, offentlig sektor, finansieringsorganer og offentlige myndigheter

Tema for årets strategimøte er Mission Europa 2030: Mot et klimanøytralt og digitalt samfunn. Hvordan skal vi bygge et sterkt norsk landslag for å gripe mulighetene i European Green Deal?

Mer informasjon