Topplederguide til kunstig intelligens

Slik går du frem for å skape en smartere bedrift – der menneske og maskin spiller på lag.

ANNONSØRINNHOLD PRODUSERT AV DNX

Foto: Anita Arntzen

– Å sette folkene dine til å løse maskinoppgaver er skadelig både for dem og virksomheten du leder, sier Vegard Kolbjørnsrud, postdoktor ved Handelshøyskolen BI, seniorforsker i Accenture og en av Norges ledende forskere på kunstig intelligens innvirkning på arbeidslivet.

Fra sitt utsiktspunkt denne høsten ved Berkeley universitetet rett ved Silicon Valley, har han ett tydelig budskap til norsk næringsliv:

– Det viktigste du kan gjøre for din virksomhet og dine ansatte er å komme i gang i dag. Like viktig er det å starte i det små, fastslår Kolbjørnsrud.

For ham er det den beste, og kanskje eneste, oppskriften for å få kontroll over bedriftens skjebne. Accentures norgessjef, Tonje Sandberg, støtter opp om Kolbjørnsruds budskap.

– Vi står nå ved et veiskille. De bedriftene som gyver løs på dette vil få en enorm fordel, ved å skape et annerledes og smartere samspill mellom menneske og maskiner, sier Sandberg.

Dette gjelder både internt i bedriften og i møte med kundene. I Accentures Tech Vision for 2019 tegnes det et bilde der selskapene kjenner deg og dine behov bedre enn du selv gjør.

Vinn eller forsvinn!

Disse fire teknologiene betyr vinn eller forsvinn for svært mange bedrifter over hele verden. Men det avgjørende er ikke teknologien i seg selv, men hvordan du bruker dem.

Distribuert teknologi: Blockchain er teknologien bak bitcoin. Viktigere er det at det er en teknologi som gjør det mulig å samarbeide, dele og kontrollere informasjon på nye måter. I takt med at teknologien modnes vil det åpne for helt nye samarbeid og forretningsmodeller.

Kunstig intelligens: Maskiner kan regne raskt. Med kunstig intelligens kan de også gjenkjenne mønstre raskere enn oss mennesker. Det gjør at maskinene kan løse langt flere og annerledes oppgaver enn tidligere.

Utvidet virkelighet: Pokemon GO er kun en forsmak. Nå kommer en ny generasjon teknologi med Microsoft Hololens i spissen som vil bryte ned grensene mellom det fysiske og det digitale.

Kvantedatamaskiner: Nettskyen har tilgjengeliggjort billig prosesseringskraft i nær ubegrensede mengder. Nå kommer en ny generasjon prosesseringsteknologi som vil mangedoble kapasiteten – og legge grunnlaget for enda smartere anvendelse av blockchain og kunstig intelligens.

%

oppgir at de ikke vil nå vekstmålene sine hvis de ikke tar i bruk kunstig intelligens

Alvoret ser også ut til å ha gått opp for mange ledere:

%

oppgir at de risikerer å «gå ut av business» hvis de ikke lykkes med kunstig intelligens innen fem år

oppgir at de strever med å skalere kunstig intelligens på tvers av virksomheten

%

0
0
0

Tre enkle steg til AI-bedrift

Et slikt taktskifte stiller andre krav til ledere enn tidligere.

– Det nytter ikke lenger å løpe fortere. Taktskiftet vi presenterer i Tech Vision handler om å jobbe annerledes. Gode ledere må gi de ansatte rom til å utforske, bygge kompetanse og teste ut bedre måter å jobbe på, sier Accenture-sjef Tonje Sandberg.

Akkurat dette er kanskje én av Accentures fremste styrker. Fremover gjelder dette alle virksomheter.

– Teknologi er avgjørende, men den skaper ingen vinnere. Din suksess handler om å få menneske og maskin til å jobbe sammen på nye måter, utdyper Tonje Sandberg.

Vegard Kolbjørnsrud er opptatt av hvordan det vil skje.

– Dagens ledere må skjønne folkene sine, også må de skjønne teknologi. Det nytter like lite å sette ut teknologi til it-avdelingen, som det gjør å gi ansvaret for folk og kultur til HR-avdelingen, argumenterer Kolbjørnsrud.

Sandberg advarer ledere mot å tenke at dette ikke gjelder for meg. I dag tar selv oppstartsbedrifter med knappe ressurser og begrensede data i bruk kunstig intelligens.


Lytt til podcasten: Verdens Smarteste Land?

Episode 1: Teknologien som endrer arbeidslivet - og i verste fall kan få deg til å gå ut på dato.

a0004.JPG

Accentures Tonje Sandberg ledet diskusjonen om hva som kreves for at Norge skal bli verdens smarteste land under Arendalsuka. Foto: Johanne K. Hoff

Tre steg for å komme i gang

Accenture-sjef Tonje Sandberg peker på tre steg norske toppledere må ta for å lykkes med kunstig intelligens – og å utvikle fremtidens bedrift.

Lær organisasjonen å gjenkjenne når AI er hensiktsmessig, og prioriter problemer som kan gi stor verdi (ligger nær kjernen av virksomheten).

– Du må finne den riktige problemstillingen. Vi ser at alle bedrifter kan skape verdi med kunstig intelligens. Men den har ingen verdi i seg selv. Det riktige problemet må komme først, sier Sandberg.


hexagon_Accenture 15pt.svg

1

RIKTIG PROBLEM

Skaff deg gode data av høy kvalitet – uavhengig av om du bruker egne data eller tredjepartsdata.

– Data finnes overalt i dag. Det handler som regel om å være kreativ, lete etter åpne kilder eller inngå partnerskap med etablerte aktører. Som regel er det viktigere med relevante data enn store mengder data, forklarer Sandberg.

hexagon_Accenture 15pt.svg

GODE DATA

2

Bygg tillit og ferdigheter mellom menneske og maskin slik at du får utnyttet både menneske og maskin best mulig. Tillit bygges gjennom kunnskap og ferdigheter.

Sandberg peker på kundedata som et naturlig sted å starte for mange.

– Jo nærmere kjernen av virksomheten problemet ligger, jo større verdi kan det som regel skape, utdyper Sandberg.

Hun ser kun ett hinder.

– Hvis du trenger 99,98 prosent sikkerhet i det du gjør, så er det ikke sikkert at kunstig intelligens er riktig verktøy for deg. Men hvis du kan leve med litt større usikkerhet, kan det få stor betydning for virksomheten, påpeker Sandberg.

hexagon_Accenture 15pt.svg

ENDRINGSLEDELSE

3

Miniguide til superverdifulle arbeidstagere

Til syvende og sist er det én ting som kan velte alt; frykt. I en amerikansk undersøkelse ønsker 85 prosent av amerikanerne å begrense automatisering til jobber som er farlige og helseskadelige.

Temaet er en rød tråd i historien fra Spinning Jenny under industrialiseringen på 1700-tallet til debatten om kunstig intelligens i dag. Svaret på det er ferdigheter, fastslår Kolbjørnsrud (se tekstboks). De fjerner frykt. Og det gir mer interessante oppgaver for dem som har dem.

Tillit eller frykt

En undersøkelse foretatt blant 1770 ledere i 14 land viser at ferdigheter er avgjørende for å overvinne frykten for kunstig intelligens.

Jo mer ferdigheter du har, jo mer realistisk bilde har du av teknologien. Og jo bedre forstår du hvordan du kan tilpasse den til deg og din bruk.

– Vi ser at disse ferdighetene også svekker frykten for teknologien, sier Kolbjørnsrud.

Mer informasjon virker derimot mot sin hensikt.

– Informasjon øker forventningene til teknologien, men gjør deg ikke mindre engstelig, forteller Kolbjørnsrud.

For å underbygge dette peker Kolbjørnsrud på dagens teambaserte arbeidsplasser som kontrast til den industrielle æraens samlebåndsoperatører.

– Allerede for 25 år siden, i 1995, passerte vi vippepunktet der flertallet av ansatte ikke lenger utfører rutinearbeid på jobben. I det lange løp må vi regne med at alt rutinearbeid vil automatiseres. sier Kolbjørnsrud.

I det nye arbeidslivet er kompleksiteten i oppgavene som regel så stor, at de ikke kan løses alene.

– Vi ser at de mest verdifulle arbeidstagerne er de som kombinerer både sosiale og analytiske ferdigheter. Denne utviklingen har pågått siden 1980-tallet og vil bare akselerere i årene fremover, sier Kolbjørnsrud.

Det betyr at byråkratiske prosesser, i form av de regelstyrte arbeidsoppgavene, tas over av maskinene. Mens vi mennesker vil legge rammene for maskinene, og driver gjennom endringer.

– Vi mennesker får nå gjøre det vi faktisk er gode på; kreativitet, læring og evaluering, forteller Tonje Sandberg. 

– Når maskinene  gir deg 100 utkast til hvordan et bygg kan se ut, basert på regler og kart, blir din oppgave å evaluere de ulike alternativene og å lære, tilføyer Kolbjørnsrud.   

Det gir igjen behov for nye ledelsesprinsipper, som gir de ansatte bedre rom for å utforske, teste og lære. Det er dette som ligger bak fremveksten av autonome utviklingsteam. 

– Nøkkelspørsmålet for lederen blir da: hva skaper verdi, hva slags verdi og hvordan vet vi at vi skaper den verdien Teamet får selv stake ut kursen, så lenge de besvarer de spørsmålene, forklarer Kolbjørnsrud.

Det vises også i hva som skiller virksomhetene som lykkes med kunstig intelligens fra de andre. 

– Vi ser at virksomhetene som lykkes med kunstig intelligens legger større innsats i opplæring av de ansatte, hjelper dem å forstå sin rolle og tar større ansvar for å bruke kunstig intelligens på en etisk og ansvarlig rolle, avslutter Sandberg.

1,5x

formell trening

Kunstig intelligens er en «lagsport»

Dette gjør virksomhetene som har lykkes med å skalere kunstig intelligens, sammenlignet med de andre.

2x

forstår betydningen av kunstig intelligens for sin rolle

forstår etikken i kunstig intelligens og implementerer den på en ansvarlig måte

1,7x

Likte du saken?