I Eierskapsmeldingen, som ble lagt frem fredag (se faktaboks), ber regjeringen om fullmakt til å kunne redusere statens eierskap i flere selskaper.

Allerede torsdag kveld ble det klart at den vil redusere statens eierandel i Telenor og Kongsberg Gruppen fra henholdsvis 50 og 54 prosent til 34 prosent.

Regjeringen ber i tillegg om fullmakt til å kunne redusere eierskapet helt eller delvis i følgende selskaper:

  • Ambita AS (tidligere Norsk Eiendomsinformasjon AS)
  • Baneservice AS
  • Flytoget AS
  • Veterinærmedisinsk Oppdragssenter AS

Regjeringen har tidligere fått fullmakt for å selge eller finne industrielle løsninger for:

  • Entra Holding AS
  • Mesta  AS
  • Cermaq ASA
  • SAS AB

Dette er selskaper hvor staten staten kun har et forretningsmessig mål med å eie - og ikke en «særskilt begrunnelse» for sitt eierskap.

En eierandel på 34 prosent i Telenor og Kongsberggruppen er nødvendig for fremdeles å kunne kreve at hovedkontorene ligger i Norge.

Uaktuelt

Høyre sa under valgkampen at partiet ønsket å redusere eierandelen i Statoil fra 67 til 51 prosent, men oljeselskapet er altså ikke på salgslisten.

- Statoil trenger forutsigbarhet og langsiktige eiere, og det er derfor ikke aktuelt å be om noe fullmakt nå, uttalte næringsminister Monica Mæland (H) på fredagens pressekonferanse.

Ikke hastverk

Mæland understreker at regjeringen ikke har dårlig tid med nedsalg.

- Dette vil øke statens fleksibilitet til å kunne redusere statens eierandel eller støtte eventuelle oppkjøp, fusjoner eller andre strategiske tiltak som kan bidra positivt til utviklingen i selskapene, sier Mæland i en pressemeldingen fredag.

- Vi vil over tid redusere statens direkte eierskap. Jeg understreker at vi ikke har hastverk med endringer, og fullmakter innebærer ingen forpliktelse til å selge, sier hun.

Næringsministeren gjør det videre klart at regjeringen generelt vil legge til rette for maktspredning og økt privat eierskap, men at det er «gode grunner for at staten skal eie enkelte selskaper».

- Det kan være for å sikre at hovedkontoret forblir i Norge, forvaltning av felles naturressurser eller sektorpolitiske hensyn. Norge vil derfor i overskuelig fremtid ha et betydelig statlig eierskap, sier Mæland.

Gjennomgår politikken

Eierskapsmeldingen inneholder en gjennomgang av 55 selskaper der staten eier aksjer.

Meldingen går også igjennom regjeringens eierpolitikk og hvordan det statlige eierskapet skal utøves.

«Det statlige eierskapet skal utøves på en profesjonell og ansvarlig måte. Hovedhensynet i de forretningsmessige selskapene er avkastning på investert kapital. Det er ulike forhold som bidrar til dette, blant annet gode styrer, klare forventninger om avkastning og utbytte og selskapenes ivaretakelse av sitt samfunnsansvar», heter det i meldingen.

Et annet tema er lederlønn. Regjeringen varsler at den vil gjennomgå og komme med nye retningslinjer for lederlønn til høsten.

- Dette er et komplisert felt, og vi trenger tid til utredning. Derfor er vi nødt til å gjøre mer arbeid her, sier Mæland.

Resultatnedgang

Den norske stat er den desidert største aksjeeieren på Oslo Børs, med kontrollerende interesser i Statoil (67 prosent), Cermaq (59 prosent), DNB (34 prosent), Kongsberg Gruppen (50 prosent), Norsk Hydro (34 prosent), Telenor (54 prosent), Yara (36 prosent) og SAS (14 prosent, sammen med den svenske og danske stat). I tillegg er Norge storeier i unoterte selskaper som Aker Kværner Holding, Argentum, Entra, Flytoget, Mesta, Statkraft.

I alt forvalter departementene statens direkte eierskap i 68 selskaper. Det samlede årsresultatet etter skatt og minori­tetsinteresser for disse selskapene ble 76 milliarder kroner i 2013, en nedgang på omtrent 25 milliarder kroner fra året før, viser eierskapsberetningen som ble lagt frem på den årlige Eierskapskonferansen tidligere i måneden.

Samlet verdianslag for de 26 selskapene med forretningsmessige mål, var 665 milliarder kroner i 2013, mot 595 milliarder kroner i 2012, opplyses det i beretningen.

Les alt om Eierskapsmeldingen:
Dette mister staten kontroll på
- Positivt for selskapet i det lange bildet
- Viktig med langsiktig eier
- Ingen verdi for den norske stat å være eier i Statoil
Styreleder: - En god melding for Telenor
Vil kvitte seg med aksjer for 46 milliarder (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.