I forslaget til statsbudsjett for 2015 foreslår regjeringen å øke verdsettingen av sekundærboliger utover den først anskaffede fra 60 til 80 prosent av markedsverdien.

- Alle skattytere vil fortsatt kunne ha én sekundærbolig som verdsettes som i dag. Verdsettingen av primærbolig og fritidseiendom endres ikke med regjeringens forslag, skriver regjeringen i statsbudsjettet.

Regjeringen vil samtidig redusere verdsettingsrabatten for næringseiendom fra 40 til 20 prosent av markedsverdi.

- Dermed vil den skattemessige favoriseringen av slik eiendom reduseres. Økt likebehandling kan bidra til at sparingen i større grad plasseres der avkastningen for samfunnet er høyest. Alle skattytere vil fortsatt kunne ha én sekundærbolig som verdsettes som i dag. Verdsettingen av primærbolig og fritidseiendom endres heller ikke, skriver regjeringen.

- Har lenge vært skattegunstig

Din egen bolig, primærboligen, skal ha en ligningsverdi på 25 prosent av markedsverdi. Er boligen verdt to millioner kroner, blir ligningsverdien 500.000 kroner.

En fritidsbolig skal ha en ligningsverdi på 30 prosent av markedsverdi. Er boligen verdt to millioner, blir ligningsverdien 600.000 kroner.

En sekundærbolig – typisk utleieleilighet, skal i 2014 ha en ligningsverdi på 60 prosent av markedsverdi. Er boligen verdt to millioner, blir ligningsverdien 1,2 millioner kroner.

- Eiendom har lenge vært skattegunstig. Mange har derfor investert i flere utleieleiligheter. I 2015 øker altså ligningsverdien på utleieleilighet nummer 2 til 80 prosent av markedsverdien, sier daglig leder Agnes Bergo i Pengedoktoren.

- Skatteforskjellen bidrar til høyere eiendomspriser

Har du to utleieleiligheter som begge er verdt to millioner kroner, skal den første ha en ligningsverdi på 60 prosent av markedsverdien (1,2 millioner kroner) og den andre en ligningsverdi på 80 prosent av markedsverdien 1,6 millioner kroner.

Aksjer og bankinnskudd har ligningsverdi på 100 prosent av markedsverdi. Dette tiltaket gjør at den skattemessige forskjellen mellom aktivaklassene blir mindre.

- Jeg mener at primærboligen gjerne kan skjermes skattemessig. Men etter min mening er det urimelig at de som sparer i eiendom, skal betale lavere formuesskatt enn de som sparer i aksjer eller bank. Hva skal begrunnelsen være for at en med 10 millioner kroner i banken skal betale vesentlig mer formuesskatt enn en som har 10 millioner kroner i utleieleiligheter? Formuen har samme verdi, men skatten blir vidt forskjellig, sier Bergo.

Hun mener forskjellsbehandlingen er meningsløs.

- Jeg mener også at skatteforskjellen bidrar til høyere eiendomspriser. Folk kjøper eiendom fordi det er skattegunstig. Dermed blir prisene spesielt på små leiligheter presset opp, og ungdom eller mindre ressurssterke kjøpere blir presset ut, sier Bergo.

Les også:

Her er endringene i bilavgiftene  

  - Det er komplett galskap

Alt om statsbudsjettet 2015  

 (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.