Da finansminister Siv Jensen i oktober la frem forslaget for ny skattereform til Stortinget, inviterte regjeringen alle partiene på Stortinget til å jobbe frem mot et bredest mulig forlik om en skattereform.

Siden det har svært lite skjedd i Stortingets behandling av saken.

 

Uten innhold

Onsdag kom Høyre med det de har omtalt som en skisse til et mulig skatteforlik.

Dette var knapt en halv A4-side der det anbefales at Stortinget ber regjeringen legge frem en modell som gradvis utfaser formuesskatt på arbeidende kapital. Forslaget er også omtalt i VG.

Dette var forslaget fra regjeringspartiene som de ønsket at flertallet i finanskomiteen skulle slutte seg til:

«Stortinget ber regjeringen i statsbudsjettet for 2017 legge frem forslag til en modell som gradvis faser ut formuesskatten på arbeidende kapital med en hensiktsmessig avgrensning.

I arbeidet med en slik modell vurderes også verdsettelsesrabatter på arbeidende kapital som nå verdsettes fullt ut, inkludert gjeld. Formuesskatten på arbeidende kapital og fradraget for gjeld kan dermed reduseres over tid ved å øke verdsettelsesrabatten.

Den samlede beskatningen på norsk privat eierskap skal ikke økes.

Vanlige primærboliger og fritidsboliger skal skjermes for økt formuesskatt.»

 

Ingen skisse

DN har snakket med medlemmer i finanskomiteen som er sjokkert over hvor tynn og innholdsløs denne skissen var.

Arbeiderpartiets finanspolitiske talskvinne Marianne Marthinsen ønsker ikke å uttale seg noe om hva som skjedde på møtet i finanskomiteen onsdag, men konstaterer følgende:

– Nå har vi brukt mange uker, og det som ble presentert idag var veldig langt fra å være en skisse til et helhetlig skatteforlik. Det er et godt stykke arbeid foran oss. Vi er fortsatt innstilt på å bidra, men det er fortsatt mye jobb, sier Marianne Marthinsen. (Saken fortsetter under).

– Hva må til for å få til et skatteforlik?

– Vi må reelt begynne å drøfte en helhet. Jeg velger å tro at forhandlingsviljen er der, selv om fremdriften til nå har vært veldig svak.

Venstres finanspolitiske talsmann, Terje Breivik, vil heller ikke konkret kommentere skissen som ble fremlagt av regjeringspartene.

– Fremdriften er det saksordfører og regjeringspartiene som styrer. Nå har vi brukt en del møter på runder der alle partiene kommer med sine primærstandpunkter.

– Var skissen fra regjeringspartiene et godt grunnlag for å få til et bredt forlik?

– Det som skjer inne på møtene vil jeg ikke kommentere, sier Breivik.

– Er du fornøyd med fremdriften?

– For Venstre er det viktigst at vi kommer frem til bredest mulig forlik og til et innhold som svarer på de utfordringene som næringslivet har. Det er regjeringen som i utgangspunktet har mest behov å få en avklaring før budsjettkonferansen. Men det er viktigere å få bredest mulig forlik enn å stresse tempoet, sier han.

Selskapsskatten

Behovet for en ny skattereform har i stor grad knyttet seg til at bedriftsbeskatningen i Norge er høyere enn i land vi konkurrerer med.

Forslaget Siv Jensen var blant annet å redusere selskapsskatten fra 27 prosent til 22 prosent. Men siden regjeringen presenterte skattereformen, har det ikke skjedd noe med saken i Stortinget, der den tross alt må vedtas for at det skal bli noen endringer i skattesystemet.

Det er Høyre med saksordfører Siri A. Meling som er saksordfører og dermed har ansvar for fremdriften komitébehandlingen i Stortinget.

- Vi har hatt en god diskusjon om saken, og vi er enige om en videre fremdrift slik at vi får diskutert flere punkter i skattereformen. Nå er vi blitt er enige om at vi skyver fristen for avgivelse til 12 april. Fristen for  var egentlig 1. mars.

- Det sentrale er vel at du ikke fikk noen tilslutning fra de andre partiene til den skissen du la fram?

- Det at partiene vil se det i en større hellhet må vi ha respekt for, sier Meling til DN.

- Er du enig i at skissen de la frem var veldig tynn?

- Nei. Vi har diskutert problemstillingene rundt arbeidene kapital og fra vår side er det viktig å gjøre grep som stimulerer til gode grep for arbeidsplasser fremover. Vi vet at flere partier ønsker å se på dette, sier Meling.

 

 

Les også:

  Kjøpte råd for 230 millioner dnPlus (+)

Vimpelcom innrømmer lovbrudd i korrupsjonssaken

Smertefullt i Danmark dnPlus  (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.