Høyrelederen mener det norske samfunnet vil få et skrikende behov etter kompetent arbeidskraft i årene framover, og svaret på det er ikke høyere teoretisk utdanning.

– Vi trenger omsorgspersoner, bilmekanikere, snekkere og rørleggere. Uten disse vil ikke samfunnet vårt fungere. Og vi kan ikke i lengden basere oss på import av arbeidskraft. Høyre vil derfor heve statusen til yrkesfagene. Dannelse er fint, men den kommer ikke alltid gjennom diktanalyse, sier Solberg.

Yrkesfagløftet var hovedtema da hun søndag innledet Høyres felleskonferanse, der sentralstyret, stortingsgruppen, fylkessekretærer og ansatte i partiapparatet skal tenke politikk med sikte på valget i 2011.

Ikke relevant

– Mange ungdommer dropper ut av skolen. De ønsker en yrkesutdannelse, men erfarer at opplegget ikke er relevant. Altfor mange gir opp og ender i gruppen ufaglærte, en gruppe som er overrepresentert på trygdestatistikken, sa Solberg.

Høyre vil at fellesfagene skal tilpasses og skreddersys. Innretningen på teorien i basisfagene må være relevant for yrkesveien til den enkelte. Selvsagt skal en ungdom lære engelsk, men skal han bli bilmekaniker, må han lære de ordene og uttrykkene han finner i instruksjonsbøkene, ikke livsfjern tekstanalyse.

Det skal derfor utarbeides separate læreplaner og eksamener i fellesfag som norsk, matematikk, engelsk og naturfag. De som velger yrkesfaglig retning, skal ikke ha færre timer enn de som skal videre til høyere utdanning, men innholdet skal knyttes mer til det valgte yrket.

– Målet må være at den enkelte elev får tatt ut hele sitt potensial. Det skjer ikke i dag. Vi må endre innholdet i den yrkesfaglige utdannelsen, både fordi det er meningsfullt for den enkelte, og fordi samfunnet trenger det. Kjernen er en tettere kobling mellom fag og teori, sier Solberg.

Moduler

Høyre vil ha slutt på oppfatningen om at yrkesfaglig retning er en blindgate. Det skal være mulig for en snekker å utdanne seg videre til bygningsingeniør, uten at den tilpassede teorien som ligger i snekkeryrket, skal hindre senere kvalifikasjon til høyere utdannelse.

Forskjellige moduler skal kunne legges på toppen av den opprinnelige yrkesfaglige utdannelsen, uten øvre aldersgrense.

– Vi oppfordrer ulike bransjer til selv å utvikle tilbud gjennom egne, yrkesrettede linjer, gjerne i samarbeid med den offentlige skolen, sier Solberg.

Hun understreker at en reformert yrkesutdannelse ikke på noen måte senker ambisjonene for teoretisk kunnskap, men løfter den fagrelaterte delen av teorien. Dette vil ifølge Høyre gi dyktigere, tryggere og mer motiverte elever i yrkesfagene.

– Jeg hører at kunnskapsminister Kristin Halvorsen sier hun vil ha ro i skolen og ingen store reformer på en stund. Men vi kan ikke frede et system som ingen synes de har utbytte av, verken lærere, elever, bedriftene eller samfunnet. Vi vil gjenreise respekten for yrkesfagene og utfordrer resten av Stortinget, sier Solberg. (©NTB)

Les også: På innsiden: Blått nytt år (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.