Menneskeskapte CO2-utslipp påvirker sentralnervesystemet til fisk som lever i havet. Dette kan gjøre det vanskeligere for dem å overleve, ifølge et internasjonalt forskningsteam team fra bl.a. Institutt for molekylær biovitenskap ved Universitetet i Oslo og James Cook University i Australia.

– CO2-konsentrasjoner man antar vil forekomme i havet ved slutten av dette århundret vil påvirke fiskers evne til å høre, lukte, orientere seg og unngå rovfisk, sier professor Göran Nilsson fra Institutt for molekylær biovitenskap til Universitetet i Oslo.

I en ny studie ledet av Nilsson og professor Philip Munday fra James Cook University rapporteres det første bevis for at økte havnivåer av CO2 forstyrrer funksjonen til et nøkkelmolekyl i hjernen, GABA-A-reseptoren. Dette forårsaker betydelige endringer i fisks adferd og sanseevne

- Det er ikke bare er forsuringen av havene som fører til problemer for havlevende arter. CO2 i seg selv skader fiskenes nervesystem, sier Munday og Nilsson.

Mundays forskningsgruppe har i tidligere eksperimenter vist at luktesansen hos unge korallrevsfisk ble påvirket av forhøyede CO2-nivåer i vannet. Dette førte til at fisken hadde vansker med å lukte seg fram til et korallrev å slå seg ned på, og til å lukte rovfisk i nærheten.

Normalt vil de unngå rovfisk, men CO2-behandlet fisk ble overraskende nok tiltrukket av rovfisklukt. Dette har åpenbart konsekvenser for fiskenes overlevelse.

Andre eksperimenter viste at fisken også mistet sitt naturlige instinkt til å snu seg mot venstre eller høyre, en viktig faktor når fisk svømmer i stim. Dette gjør fisken mer sårbar, ettersom ensomme fisker oftere blir spist av rovfisk.

Forskningen redegjøres for i artikkelen «Near-future CO2 levels alter fish behaviour by interfering with neurotransmitter function» av Göran E. Nilsson, Danielle L. Dixson, Paolo Domenici, Mark I. McCormick, Christina Sørensen, Sue-Ann Watson og Philip L. Munday. Den ble publisert online i journalen Nature Climate Change 15. januar 2012.

Les saken om den forvirrede fisken og se intervju med Dr. Christina Sørensen her.

DN Talent bringer hver mandag nytt fra akademia. Her kan du finne linker til ny forskning, spennende forelesninger og igangsatte prosjekter. Har du tips til noe som burde være her, send mail til journalist Anna Werenskjold.kartlegge nettopp detteevnen til å søke opp minner de har lagret.alle dippeduttene vi omgir oss medøke produktiviteten uten at det har økt kostnadeneherNå satser hun videre mot Paralympics i Londonfinne svarFeiringen vil pågå med markeringer og arrangement året ut”Fremtidens næringsliv”justerer seg svært hurtig etter sjokknorsk forsknings- og innovasjonspolitikkForedrag ved Vitenskapsmuseet 18. januar kl. 19.00.integrere bøkene i FacebookFNs klimakonferanse i Rio de Janeiro i sommer.sterke virkemidler til for å få folk til å stumpe røyken.En ny doktorgrad gir svarher

Tidligere Akademia-spalter finner du her:
Forsker på problematisk terrorlovgiving
Slik er nordmenn når de møter domstolen
Sexy i stiletter, uten skader
Er samfunnskritikk mer slagkraftig hvis den kommer fra veltrente folk?
Kritikken står svakt hos universitetene
Trøfler for 30.000,- per kilo (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.