– Vi har kunnskapen – undervannsteknologi er vår fremste kompetansebank, sier Erna Solberg (H).

Statsministeren øyner muligheter for milliardinntekter og arbeidsplasser i mineralleting på havbunnen. En lov som avklarer rammebetingelser for dem som vil gå i gang inngår i regjeringens satsing på næring i det såkalte «havrommet».

I tillegg løfter Solberg frem et sikkerhetspolitisk perspektiv:

– Kina kontrollerer mye av noen typer mineralene det finnes lite av, og som har høy verdi. Det finnes gode grunner for andre til å satse, sier Solberg.

Konsesjon og lisens

Mineralleting i havbunnen vil trolig konsentrere seg om relativt sjeldne mineralske stoffer som er viktige innsatsfaktorer i mobiltelefoner, batterier og vindmøller. Ifølge Solberg og nå «mineraloljeminister» Terje Søviknes kan slik virksomhet dermed bidra til grønn omstilling – for eksempel med råstoffer som trengs i vindmøller.

– Vi legger opp til et system med konsesjoner for leting og utvinningstillatelser, på linje med i oljenæringen, sier Søviknes.

Statsråden tar sikte på å lyse ut ulike områder for leting, men uten nå å si når og hvor. Derimot vil han ikke imøtekomme ønsker fra enkelte bedrifter om at de som gjør undersøkelser skal ha fortrinnsrett til senere utvinning i det aktuelle området.

– Nei. Vi legger opp til at disse skal ha eksklusiv rett til innhentet kunnskap i en periode. Men for øvrig ønsker vi mest mulig konkurranse om lisenser for utvinning av mineraler.

Equinors dominerende eier vil ikke si om han mener dette selskapet skal gå tungt inn i mineralletingen for å forsyne blant annet fornybar energiproduksjon med tiltrengte råstoffer.

– Men alt under havbunnen er jo statens, sier Erna Solberg.

Statsråder og stein

Fredag hadde Oljedirektoratets undersøkelsesdirektør Torgeir Stordal tatt turen til Statsministerens kontor med mineralprøver hentet fra 1000 meters dyp på den undersjøiske ryggen mellom Jan Mayen og Grønland.

Solberg veide fornøyd steinen med mye mangan og spor av sjeldne stoffer i hånden – og spår altså store muligheter fremover.

I høringsrunden på forhånd har ny lov fått solid støtte fra LO, NHO og nærings- og mineralbedrifter. Alle er opptatt av at leting etter viktige mineraler på havbunnen med tiden kan få stor økonomisk verdi.

Natur- og miljøorganisasjonene er derimot svært skeptiske. De advarer mot dårlig kartlegging av effekter for sårbare økosystemer av leting og eventuell mineralutvinning. Organisasjonene vil ha flere utredninger og et moratorium som freder store områder fra mineralvirksomhet så lenge.

– Venter statsministeren bråk – demonstrasjoner og protester mot undersøkelser og mineralutvinning til havs?

– Det er alltid et skille mellom dem som mener vi skal forvalte ressursene og de som mener vi ikke skal gjøre noe. Men vi har erfaring med å avveie hensynene. Det er jo ikke aktuelt å banke ned korallrevene, sier Solberg.

Lange utsikter

Allerede i den politiske plattformen fra 2013 varslet Solberg-regjeringen at den så mineraler som satsingsområde. Regjeringen ville «legge til rette for vekst i mineralnæringen, blant annet ved å sikre forutsigbare og kunnskapsbaserte planprosesser».

Nå kommer altså lovforslaget som skal rydde opp i rammevilkårene for mineralvirksomhet på havbunnen. I den omfattende høringsrunden som ble avsluttet i august i fjor peker likevel så godt som alle på at det sannsynligvis vil gå mange år før faktisk mineralutvinning kommer i gang.

Tok initiativ

Nordic Mining driver mineralutvinning på norsk fastland. Administrerende direktør Ivar S. Fossum har lenge arbeidet for å få avklarte rammer for å utvide til sjøs:

– Vi startet dialog med myndighetene i 2008. Jeg syntes Norge, med avklarte grenser for myndighetsområde på kontinentalsokkelen, burde ha en forpliktelse til å kartlegge hva som finnes. Vi begynte å stille spørsmål fordi vi ønsket å få undersøkelsesrett, sier Fossum.

Selskapet har sammen med NTNU og Equinor startet et forprosjekt med sikte på å se på forekomster langs den undersjøiske fjellkammen eller ryggen mellom Jan Mayen og Svalbard.

– Dette er potensielt interessant på grunn av geologien, sier Fossum.

Allerede senere i år skal det gjennomføres to tokt for granskninger i området mellom Jan Mayen og Grønland. Det ene er en forskningstokt fra Universitetet i Bergen som skal granske både biologi og havbunnsmineraler. Oljedirektoratet skal også ha et tokt i egen regi, sier OD-Torgeir Stordal i Oljedirektoratet. (Vilkår)

– Det er ikke en handelskrig ennå, men det kan nok være forberedelser for en, sier Robert Halver i Baader Bank og tror vi kan få det mye gøy fremover.
01:03
Publisert: