Vi benytter cookies på DN.no til analyseformål, tilpasning av innhold og annonser og for å videreutvikle våre tjenester.Les mer her.

Årets avis på nett og papir!

Inger Mørken arbeider med å rekrutterer norske studenter til psykologutdanning i Madrid. Her fotografert på utdanningsmessen på Lillestrøm i januar. Foto: Mikaela Berg
Inger Mørken arbeider med å rekrutterer norske studenter til psykologutdanning i Madrid. Her fotografert på utdanningsmessen på Lillestrøm i januar. Foto: Mikaela Berg les mer

Utenlandsstudier

– Det virker rimelig arrogant

Uttalelser om utenlandsstudier vekker reaksjoner.

Artikkelen er lagt til i din leseliste.

Antall norske studenter som drar til utlandet for å studere psykolog har har skutt i været.

«Ingen studier vi har sett er i nærheten av å tilby en utdannelse som er jevngod med den norske utdannelsen» sa forhandlingssjef Christian Zimmermann i Norsk psykologforening til DN på søndag.

Zimmermann sammenlignet det med å lese seg til å fly kontra å faktisk lære seg å styre et fly.

Må skille
Dette har fått Inger Mørken i selskapet Studier i utlandet til å reagere.

– Han uttaler seg generelt på vegne av alle utdannelsene, men snakker bare om de teoretiske og nevner ikke alternativene der man blir autorisert i et europeisk land, sier Mørken.

Hun mener Psykologforeningen skjærer alle utenlandske psykologutdannelser over en kam, og at det er viktig å skille mellom de teoretiske utdannelsene og der man blir autorisert i europeiske land.

Psykologiboomen

Vis mer

– Rimelig arrogant
– Det virker rimelig arrogant å si at det ikke finnes noe i hele verden som er like bra som den norske utdannelsen, sier Mørken.

DN skrev fredag om Mørken som arbeider for Universidad Europea i Madrid med å rekruttere norske studenter til et nyopprettet psykologlinje. I løpet av utdannelsesløpet har man praksis og blir autorisert som psykolog i Spania og får det såkalte Euro-psy-sertfikatet (se faktaboks). I likhet med alle andre studier i utlandet, må også disse søke Helsedirektoratet om godkjenning når man kommer hjem.

Euro-psy

-  En standard psykologutdannelse som er etablert av Den europeiske føderasjonen av psykologforeninger (EFPA). Ansa kaller det en «minimumsstandard for psykologiutdanning i Europa».

-  Et Euro-psy sertifikat gir deg ikke autorisasjon som psykolog i Norge.

-  Ifølge Norsk psykologforening kan et slik sertifikat være en dokumentasjon på høy psykologisk kompetanse, psykologer som har samarbeidsprosjekter over landegrensene kan ha nytte av slik dokumentasjon og det kan også gi synlighet overfor forbrukere via EuroPsy-registeret.

Vis mer
De første norske studentene startet i høst.

– Det Zimmermann snakker om stemmer nok med det han har sett, men han har ikke full oversikt. Han snakker kun om den teoretiske utdannelsen. Mange av studentene kjenner heller ikke til forskjellen på den teoretiske og profesjonsstudiet. Men man må skille, sier Mørken.

Forskjell på psykologer

Christian Zimmermann holder fast ved at den beste måten å bli norsk psykolog på, er å utdanne seg i Norge. Han viser til at en norsk psykolog har andre rettigheter og plikter enn psykologer i andre land.

Forhandlingssjef Christian Zimmermann i Psykologforeningen. Foto: Norsk psykologforening
– Å være nyutdannet psykolog i Spania er ikke det samme som i Norge. Den norske utdannelsen er spesiallaget til den norske psykologrollen, som er unik i europeisk sammenheng. En autorisert psykolog i Norge kan sette diagnoser og behandle alvorlig psykisk syke på selvstendig grunnlag, sier han.

Zimmermann understreker at poenget ikke var å rakke ned på utenlandsstudier.

– Vi har ikke noe imot at folk utdanner seg i utlandet. Men vi er opptatt av å sikre pasientene hjelp og være sikre på at psykologene har tilstrekkelig praksis. Vår bekymring i denne saken er at det ikke vil være tilstrekkelig antall steder å jobbe på lisens, som krever ekstra oppfølging, når alle som studerer i utlandet kommer hjem igjen. Da kan de ende opp uten autorisasjon, sier han.

Han presiserer at han uttaler seg om studiene i utlandet de foreløpig har erfaringer med.

– Ingen av de utenlandske utdannelsene vi har sett så langt har fått direkte autorisasjon etterpå, sier Zimmermann.

At studentene må jobbe på lisens og få praktisk erfaring når de kommer hjem igjen til Norge mener han understreker Psykologforeningens poeng.

– Dette er ikke vi som sitter og synser om utdannelsene. Helsedirektoratets krav til at utenlandsstudentene må jobbe på lisens når de kommer tilbake viser at utdannelsene ikke er jevngode med den norske, sier han.

– En holdning jeg trodde vi hadde gått bort fra
Jakob Aure, president i Ansa (foreningen for norsk utenlandsstudenter), reagerer også på Zimmermanns uttalelser.

President i ANSA, Jakob Aure.
– Christian Zimmermanns utspill om at ingen er i nærheten av å tilby en utdannelse som er jevngod med den norske får det til å høres ut som at utenlandske psykologiutdanninger ikke holder høy nok kvalitet. Dette er feil og en holdning jeg trodde vi hadde gått bort fra i Norge i 2016, skriver Aure i en e-post til DN.

Zimmermann mener Ansa-lederen tar tak i feil poeng.

– Det er lov å ha to tanker i hodet samtidig. Det handler ikke om at studentene i utlandet er dårlige teoretikere. Her er det snakk om å lære seg å bli gode psykologbehandlere. Utdannelsene i utlandet kan holde høy kvalitet innen psykologi, men ikke nødvendigvis for å fylle rollen som norsk psykolog, sier han.

– Bekymret
Jakob Aure mener utfordringen er at psykologiutdannelser i utlandet ikke er harmonisert over landegrensene, og at utdannelsene har ulik oppbygging.

Ansa oppfordrer alle om studerer psykologi i utlandet sette seg grundig inn i hva som kreves av Helsedirektoratet.

– Vi er som Psykologforeningen også bekymret for at mange av de nesten 1000 som nå studerer ute ikke vil få lisens eller autorisasjon i Norge. Løsningen kan ikke være at alle psykologer i Norge skal være norskutdannede, men bør heller være at alle som tar psykologi i utlandet gjøres kjent med regelverket som ivaretar pasientsikkerheten når de går ut i jobb, skriver Ansa-presidenten.

Les mer om psykologi-studiet:

Norsk Psykologforening: – Ingen er i nærheten av å tilby en utdannelse som er jevngod med den norske

Økning i norske studenter som drar ut: Studerer ute – må gamble på godkjenning

Nå legges opptaket i Norge om: – Det måtte skje noe, det funker ikke sånn som det er nå

 

Talent Psykologi DN Talent utland Ansa Utenlandsstudier
Bli Varslet

Ikke gå glipp av noe!

Du kan få en epost hver gang vi skriver om dette.