Vi benytter cookies på DN.no til analyseformål, tilpasning av innhold og annonser og for å videreutvikle våre tjenester.Les mer her.

Årets avis på nett og papir!

Sykepleierne (fra venstre) Inga Kristin Tolo og Nina Sundeng Furholt har nettopp begynt på en ny videreutdannelse i akuttsykepleie ved HiOA. De har noen felles forelesninger med sykepleier Kristian Olafsen, som studerer anestesisykepleie ved samme studiested. Foto: Gunnar Lier
Sykepleierne (fra venstre) Inga Kristin Tolo og Nina Sundeng Furholt har nettopp begynt på en ny videreutdannelse i akuttsykepleie ved HiOA. De har noen felles forelesninger med sykepleier Kristian Olafsen, som studerer anestesisykepleie ved samme studiested. Foto: Gunnar Lier les mer

Utdannelse

Her er årets studienyheter

Noen studier blir vanskeligere å komme inn på, andre åpner for alternative opptakskrav. Se listen over nyopprettede utdannelsestilbud.

Artikkelen er lagt til i din leseliste.

Sykepleierne Nina Sundeng Furholt (28) og Inga Kristin Tolo (39) er begge til daglig ansatt ved akuttmottaket på Diakonhjemmet i Oslo.

Denne uken hadde de sin første forelesning i akuttsykepleie, et splitter nytt videreutdannelsestilbud ved HiOA.

Høgskolen igangsetter flere nye endringer fra 2017. Én av dem er karakterkrav i norsk for kandidater på sykepleierstudier.

På samme måte som lærerstudenter må ha karakteren fire eller mer i matematikk, må sykepleiestudenter ved HiOA fra høsten av ha en snittkarakter på tre eller mer i norsk for å bli tatt opp på studiet.

Prorektor for utdannelse, Nina Waaler ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA). Foto: Sonja Balci/HIOA

Årsaken er skolens erfaring med sykepleiestudenter som sliter med norsk språk og språkforståelse, både i teoriundervisning, men også ute i praksis.

Nye studier 2017:

Årets studienyheter ved et utvalg studiesteder som har besvart DNs henvendelse.

Universitetet i Agder (UiA):

* Fra høsten kan du ta 5-årig grunnskolelærerutdannelse og masterprogram i matematikk her.

* UiA har også etablert Nordic Master in Innovative Governance and Public Management, som er en fellesgrad i samarbeid med University of Tampere i Finland og Kungliga Tekniska Högskolan i Sverige.

* UiA har i samarbeider med næringslivet utviklet relevante tilbud innen etter- og videreutdanning. Et av disse er et såkalt EVU-program utviklet i samarbeid med Eyde-klyngen. Det tar utgangspunkt i sentrale utfordringer i prosessindustrien på Agder, som automatisering, bærekraft og endringsledelse.

Universitetet i Stavanger (UiS):

* Innenfor helsefag tilbyr UiS fra høsten av to nye masterstudier, henholdsvis rus og psykisk helsearbeid og helsesøsterfag.

* Ny master i miljø, energi og samfunn skal stille grunnleggende spørsmål om miljøutfordringer, energipolitikk og hvordan en overgang til et lavkarbonsamfunn kan se ut fra ulike perspektiver.

* Nordic Master Programme in Social Work and Welfare er en masterutdannelse innen sosialfag som tilbys sammen med tre andre universiteter i andre nordiske land, hvor du studerer et semester ved hvert universitet.

Universitetet i Bergen (UiB):

Har flere nye programmer for 2017:
• lektorutdannelse med master i historie eller religionsvitenskap
• Integrert masterprogram i energi (sivilingeniør)
• Integrert masterprogram i havteknologi (sivilingeniør)
• Integrert masterprogram i medisinsk teknologi (sivilingeniør)
• Masterprogram i havteknologi
• Bachelorprogram i journalistikk (BASV-JOU)
• Bachelorprogram i medie- og interaksjonsdesign
• Bachelorprogram i TV-produksjon
• Masterprogram i undersøkende journalistikk
• Masterprogram i medie- og interaksjonsdesign
• Masterprogram i manusutvikling for TV-serier

Norges Handelshøyskole (NHH):

* Starter Innovation School i samarbeid med University of California, Berkeley. Dette er et sommerprogram som vil gå over ti uker.
NHH underviser også i flere nye emner denne våren:

* Regnskapsanalyse
* Financial Statement Analysis and Valuation
* Digitalisering
* Corporate Entrepreneurship
* Programming with Applications in Finance
* Quantitative Investment

Norges teknisk natur-vitenskapelige universitet (NTNU):

Etter å ha omorganisert og slått seg sammen med andre utdanningsinstitusjoner, tilbyr NTNU flere nye studier:

* Femårig masterprogram i grunnskolelærerutdanning, hhv. 1.-7.trinn og 5.-10.
*  Toårig internasjonalt masterprogram Master of Science in Electronic Systems Design
* Toårig internasjonalt masterprogram Master of Science in Entrepreneurship

* Toårig masterprogram i ledelse av krevende maritime operasjoner

* Årsstudium i fransk med fagdidatikk med undervisning i Caën, Frankrike

Universitetet i Oslo (UiO):

Tilbyr fire nye bachelorprogram fra høsten av:

* Informatikk: Digital økonomi og ledelse. ​​

* Biologi og Molekylærbiologi og biologisk kjemi slås sammen til ett nytt studieprogram: Biovitenskap.

* Geologi, geofysikk og geografi fases ut til fordel for to nye bachelorprogrammer i Geologi og geografi og Geofysikk og klima.

* Det matematisk-naturfaglige fakultet (MN) har gjennomgått og revidert alle studieprogrammer.

* I tillegg er ti bachelor- og to masterprogram revidert, deriblant farmasi og lektorprogrammet i realfag.

* Helseinnovatørskolen er et initiativ fra Universitetet i Oslo (UiO), NTNU i Trondheim og Karolinska institutet (KI) i Stockholm, utviklet i samarbeid med Nansen Neuroscience Network (NNN). Her er målet å øke kunnskap om innovasjon og entreprenørskap blant helseforskere.

Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA):

* I januar startet videreutdanning i akuttsykepleie opp.

* Fra høsten av kan du ta 5-årige grunnskolelærerutdannelse.

* Tre-terminsordning: HiOA vil tilby flere helse- og sosialutdannelser via den såkalte Y-veien, blant annen innen sykepleie og barnehagelærer. Dette innebærer opptak til høyere utdannelse med grunnlag i relevant fagbrev.

* Kompletterende utdannelsestilbud til flyktninger med lærer- eller sykepleierutdannelse. I samarbeid med NTNU lager høgskolen også et tilsvarende tilbud for ingeniørutdannelsene.

Vis mer

– Vi har tidligere forsøkt å legge til rette for ekstra språkopplæring, men har erfart at de som trenger det mest ikke nødvendigvis møter opp. Vi bør undersøke effekten av et slikt opptakskrav før vi vurderer om det eventuelt bør bli permanent, sier prorektor for utdannelse, Nina Waaler ved HiOA.

Det synes sykepleierstudentene Furholt, Tolo og Kristian Olafsen (30) er lurt.

– I yrket er det mye kommunikasjon, eksempelvis med pårørende. Du trenger ikke være noen språkekspert, men det grunnleggende må være på plass. Et karakterkrav i norsk mener jeg derfor er bra, sier Furholt.

Olafsen, som er ansatt ved akuttmottaket på Ullevål sykehus og tar videreutdannelse i anestesisykepleie, nikker enig.

Han har opplevd episoder hvor språklige misforståelser er blitt et problem.

– Mormoren min bodde på sykehjem etter et hjerneslag og hadde ofte problemer med å forstå hva som ble sagt. Da hun fikk tilbud om «grot», forsto hun ikke at sykepleieren mente «grøt», forteller han.

De tre sykepleierne frykter også at større misforståelser kan oppstå.

– Det kan skje feil med medisinering, hva som skal gjøres og beskjeder som skal gis. Det er ikke noe ålreit, sier han.

Fagbrev som opptakskrav

Men ikke alle opptakskravene blir strengere. Fra høsten av blir det mulig å søke opptak til enkelte helse- og sosialutdannelser på HiOA uten å måtte ta studiekompetanse. Dette kalles for «Y-veien».

Opptakskravet er fullført og bestått relevant fagbrev, blant annet for sykepleie- og barnehagelærerstudier.

– Arbeidslivet skriker etter kandidater med både praktisk og teoretisk kunnskap. For HiOA er det viktig å bruke flere ulike metoder for å legge til rette for å få flere inn i høyere utdannelse, forklarer Waaler.

Høgskolen oppretter også egne studieplasser for flyktninger med lærer- eller sykepleierutdannelse fra sitt hjemland.

Målet er å gi kandidatene nødvendig kunnskap for å få autorisasjon eller bli godkjent for yrkesutøvelse i Norge. I samarbeid med NTNU lager HiOA også et tilsvarende tilbud for ingeniørutdannelsene.

– En utfordring har vært at språkkravet i norsk og engelsk på kort sikt gjør det uaktuelt for en del å søke opptak. I en ny prøveordning skal vi derfor se på hvordan vi kan løfte flyktningene både språklig og faglige i parallelle løp, og dermed gjøre unntak fra opptakskravene, ifølge Waaler.

Plasser til arbeidsledige

Agder-fylkene er hardt truffet av nedgangen i oljerelatert industri, og har en arbeidsledighet høyere enn gjennomsnittet for resten av landet, ifølge Nav.

Som følge av den økte ledigheten og behov for omstilling, er Universitetet i Agder (UiA) blitt tildelt flere studieplasser fra Kunnskapsdepartementet.

– 95 av de 150 nye studieplassene UiA fikk tildelt i 2016 var direkte begrunnet i regionens behov for omstilling. Vi har fått 40 plasser i 2017, skriver studiedirektør Greta Hilding ved UiA i en epost til DN.

De nye plassene fordeler seg på praktisk-pedagogisk utdannelse (PPU) for søkere med bakgrunn i fag som matematikk, naturfag og teknologi, både for allmennfag- og yrkesfaglærere.

– PPU for yrkesfaglærere har tidligere kun vært tilbudt som deltidsstudium, men tilbys nå også på heltid, som et tilbud til personer som er arbeidsledige, forklarer Hildring.

Universitetet har i tillegg økt opptaket til ulike ingeniørstudier både på bachelor- og masternivå, samt utviklet spesialtilpassede emner for søkere som ikke har behov for et fullt studie.

Satser på helse

På Universitetet i Stavanger (UiS) kan du fra høsten av ta flere nye mastergrader. To av dem er innen helsefag, henholdsvis rus- og psykisk helsearbeid og helsesøsterfag.

Anne Kari Hersvik Aarstad som er instituttleder for helsefag ved Universitetet i Stavanger, hvor studenter kan ta tre nye mastergrader innen helsefag. Foto: Privat/UiS

I tillegg tilbys nå prehospital/akuttmedisin som «vanlig» master. Opptaket er annethvert år, neste gang i 2018.

Opprettelsen av masterstudiene henger blant annet sammen med Samhandlingsreformen, hvor det forventes at helsetjenestene baseres på forskningsbaserte kunnskaper, forklarer instituttleder for helsefag Anne Kari Hersvik Aarstad ved UiS.

– På master i prehospitale tjenester har vi i høst tatt opp et andrekull. Interessen for studiet tyder på at vi her har truffet på et behov, mener hun.

Samarbeid og praksis

I Bergen formes mange nye studietilbud gjennom samarbeid mellom universitetet og eksterne partnere, forklarer viserektor for utdannelse Oddrun Samdal ved UiB.

Samarbeid med medieklyngen Media City Bergen har blant annet resultert i praksismuligheter for studentene, hvor de øvrige partnerne i klyngen er tiltenkt en aktiv rolle, ifølge Samdal.

– Ny sivilingeniørutdannelse er muliggjort i tett samarbeid med Høgskolen på Vestlandet og Sjøkrigsskolen. Det responderer på behov i arbeidsliv og næringer både regionalt og nasjonalt, opplyser hun.

Universitetet starter blant annet nye sivilingeniørlinjer i havteknologi, energi og medisinsk teknologi.

Samarbeid er også et nøkkelord for Norges Handelshøyskole, som oppretter Innovation School sammen med University of California, Berkeley i USA. Dette er et sommerprogram over ti uker hvor opp mot 40 NHH-studenter kan ta en del av utdannelsen sin i utlandet.

Fusjon ved NTNU

I løpet av fjoråret fusjonerte NTNU med Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST), Høgskolen i Ålesund og Høgskolen i Gjøvik. Sammenslåingen har ført til flere endringer i studietilbudet, opplyser seniorrådgiver Jon Inge Resell ved Avdeling for utdanningskvalitet på NTNU.

Les også: Nå er ikke Universitetet i Oslo lenger landets største

Blant legges åtte studier ned fra 2017/2018, mens det opprettes fem nye masterprogram og nytt årsstudium i fransk.(Vilkår)

Talent Talentutvikling Karriere Norge Høyere utdannelse Universitetet i Oslo Utdannelse
Bli Varslet

Ikke gå glipp av noe!

Du kan få en epost hver gang vi skriver om dette.