Rasmus Hansson, stortingsrepresentant for De Grønne, mener vernet om duty free-ordningen har vært "klassisk norsk værhanepolitikk".

Ingen av de store partiene på Stortinget vil foreløpig avvikle ordningen, selv om KrF, Ap og Sp vil la Vinmonopolet ta over salget. Mandag gikk nestleder i Sp Ola Borten Moe ut og åpnet for å fjerne hele ordningen. Stortingsrepresentant Torgeir Micaelsen (Ap) sa seg enig i at alkoholsalg er en problematisk måte å finansiere flyplasser på, og at Borten Moe hadde flere gode poenger. Hansson mener ordningen nå synger på siste verset.

- Dette er begynnelsen på slutten for duty free, sier Hansson til DN.

- Nå sier alle partier det som De Grønne var alene om for et år siden. Det er sørgelig hvis de andre partiene mener det samme som oss om ordningen, men av makelighetshensyn likevel vil beholde en ordning som er en helt forskrudd måte å finansiere samferdsel på. Satt på spissen kunne man jo faset ut bompenger ved å selge billig sprit på bensinstasjonene, sier Hansson.

Han mener ordningen undergraver og er i strid med norsk alkoholpolitikk, og at den er en statlig stimulans til mer flyreising.

- Ordningen bidrar til å holde finansiering av flyplassutbygging utenfor statsbudsjettet, ved hjelp av billig alkohol. Sånn kan man ikke drive samferdsels- og klimapolitikk, sier Hansson.

- Kan øke CO2-utslipp

Stortingsrepresentant Gjermund Hagesæter (Frp) mener avvikling av duty free er tullete. Han er overrasket over Arbeiderpartiets ros til Borten Moe.

- Det var nytt for meg at Ap sår tvil om berettigelsen av duty free-ordningen. Hvis Ap går mot, vil det sette hele ordningen i fare. Det er en uheldig utvikling som vi i Frp skal kjempe mot.

Hagesæter er også uenig i at en avvikling av ordningen vil være god klimapolitikk.

- Sannsynligvis vil det ikke redusere CO2-utslippene, men kanskje øke dem. Man vil kunne kjøpe kvoten på andre flyplasser, slik at man har med seg mer bagasje i form av spritflasker. Det vil øke utslippene, sier Hagesæter.

- Flaskene må vel fraktes uansett?
- Ja, men de trenger jo ikke fraktes med fly.

- Har Hansson rett i at duty free er en subsidie til dem som flyr mye?
- Jeg vil ikke bruke begrepet subsidie, men det er en fordel til de som flyr mye. Dette er en godt etablert ordning, som er i tråd med folks oppfatning av hva som er fornuftig. Dessuten tror jeg den begrenser smuglingen til Norge, sier Hagesæter.

Andre grunner til økt trafikk

Ifølge finanspolitisk talsmann Svein Flåtten (H) har det ikke vært noen intern diskusjon i Høyre om avvikling av ordningen.

- Vi innførte jo duty free ved ankomst i Bondevik 2-regjeringen. Jeg noterer meg at partiene som da sto bak det, nå har endret argumentasjon, sier Flåtten til DN.

Han mener debatten er fragmentert og overforenklet, og at det er helt andre grunner enn duty free til at flytrafikken øker.

- Er det noe i at duty free isolert sett gir billigere flybilletter?

- Hele dette systemet henger i hop. Å løsrive deler av det i denne diskusjonen er jeg ikke villig til å gjøre. Man bør se ordningen som en helhet. Vi oppfatter at den fungerer godt, og det er ikke aktuelt for oss å endre den, sier Flåtten.

Ungdomspartiet Unge Høyre gikk inn for avvikling ifjor.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.