– Personvern i arbeidslivet utfordres særlig av den teknologiske utviklingen som har muliggjort flere metoder for kontroll, som igjen gjør det mulig å registrere arbeidshverdagen til de ansatte i detalj. Det er mange som kjenner dette på kroppen, sier Janne Stang Dahl, kommunikasjonsdirektør i Datatilsynet.

Datatilsynet får stadig flere henvendelser og klager om overvåkning i arbeidslivet. Tilsynet mottok i fjor 1800 henvendelser om overvåkning og 73 klager knyttet til overvåkning i arbeidslivet. Dette er en klar økning fra 2017 og 2016, da tilsynet hadde henholdsvis 62 og 51 klagesaker. Tallene så langt i år ligger på samme nivå som i fjor, opplyser tilsynet.

DN omtalte nylig en undersøkelse som avslørte at mange ikke kjenner regelverket for overvåkning av ansatte godt nok. Den viste blant annet at rundt én av fem arbeidsgivere bruker verktøy for overvåkning av ansattes epost, 45 prosent registrerer tidsbruk og produktivitet elektronisk.

– En arbeidsgiver har som hovedregel ikke lov til å gjøre innsyn i ansattes epost. Unntakene er dersom det er nødvendig for å ivareta virksomhetens drift, eller ved mistanke om grove brudd på arbeidstagerens plikter, sier Stang Dahl.

Kameraovervåking krever særskilte behov

De fleste klagene Datatilsynet mottar gjelder innsyn, retting og sletting av personalopplysninger, men også kameraovervåkning, lydopptak og innsyn i epost er vanlig.

– Skal man kameraovervåke områder hvor kun ansatte ferdes kreves det særskilte behov. Man kan heller ikke uten videre gjøre lydopptak av møter eller medarbeidersamtaler, sier Stang Dahl.

I 2018 utstedte Datatilsynet tre bøter på 75.000 kroner for ulovlig overvåkning av ansatte, etter det gamle personvernregelverket. Det er ikke utstedt bøter etter det nye regelverket.

– Men det kommer nok, sier Stang Dahl.

Både Arbeidstilsynet og Datatilsynet har egne veiledere for overvåkning.

– Virksomheten må gi arbeidstagerne klar og tydelig informasjon om hvilke formål overvåkningen har, hvilken tilgang virksomheten faktisk har og hvordan denne informasjonen kan brukes i praksis, sier Stang Dahl.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.