Innlegg: Vil gi Datatilsynet mer makt

Ett nytt lovforslag fra regjeringen vil utvide Datatilsynets myndighet over journalistiske, akademiske og kunstneriske ytringer. Det er ikke nødvendigvis så lurt.

Etter forslaget vil Datatilsynets myndighet øke, og vurderingen av om personopplysningsloven skal gjelde vil i større grad avhenge av en helhetsvurdering som skal gjøres av Datatilsynet selv i første instans, skriver artikkelforfatterne.
Etter forslaget vil Datatilsynets myndighet øke, og vurderingen av om personopplysningsloven skal gjelde vil i større grad avhenge av en helhetsvurdering som skal gjøres av Datatilsynet selv i første instans, skriver artikkelforfatterne.Foto: Hanna Kristin Hjardar
Publisert 30. September 2019, kl. 18.04Oppdatert 30. September 2019, kl. 18.04