Catharina Nes

Catharina Nes, samfunnsviter og fagdirektør i Datatilsynet

Autoritær intelligens

Med tilgang til enorme datamengder – og få restriksjoner på hvordan disse kan utnyttes – tar Kina nå ledertrøyen i kappløpet om utviklingen av kunstig intelligens.

Publisert: Oppdatert:

Utvikling av kunstig intelligens er avhengig av tilgang til data om brukere. Kina har få restriksjoner til hvordan dataene utnyttes. Dette åpner for utvikling av kunstig intelligens uten de begrensningene som personvernlovgivningen setter i Europa.
Utvikling av kunstig intelligens er avhengig av tilgang til data om brukere. Kina har få restriksjoner til hvordan dataene utnyttes. Dette åpner for utvikling av kunstig intelligens uten de begrensningene som personvernlovgivningen setter i Europa. (Foto: Feng Li/Getty Images)