Kulturdepartementet kom i forrige uke ut med en handlingsplan for kvinnelige gründere. Planen tar for seg kvinnelig entreprenørskap i dag. Departementet ønsker større mangfold av oppstartsbedrifter og flere kvinnelige entreprenører og investorer.

Det er positivt at handlingsplanen oppfordrer til et mangfold av gründere med stor bredde. Inntrykket jeg sitter igjen med etter å ha lest planen er at fokuset til nå i for stor grad har vært utelukkende på kvoter. Dette har overskygget det som egentlig er utfordringen, nemlig manglende mangfold. Det er fokuset på mangfold, som vil gi størst uttelling, både for kvinner, menn og næringslivet.

Stor bredde i mangfoldet av gründere vil medvirke til viktig kunnskap og gode erfaringer for alle involverte. Det er viktig å tenke, jobbe og handle på tvers av felt og bransjer. Legger vi alle kortene i én bransje og slik begrenser mangfoldet, vil det være hemmende i seg selv.

I kulturdepartementets handlingsplan står det at «Når menn dominerer de arenaene der nye ideer løftes frem, er det også de utfordringene som menn er opptatt av som i størst grad blir utforsket. I den grad det finnes varer og tjenester som menn er mer opptatt av enn kvinner, er sannsynligheten for at disse behovene blir dekket større». Utsagnet bekrefter at dersom en homogen gruppe dominerer innovasjons-scenen setter det en begrensning i markedet.

Problemet er ikke nødvendigvis at det er få kvinner som ønsker å bli gründere. Problemet er i større grad at de kvinnene som faktisk prøver seg som gründere, ofte er interessert i andre bransjer enn menn. Oppstartsbransjen i Norge opererer innenfor et altfor begrenset rammeverk. Konsekvensen er at enkelte grupper gründere fort faller utenfor fordi de vurderes av nøkkelpersoner som ikke har tilstrekkelig kunnskap på det aktuelle feltet.

Statistikken som presenteres i handlingsplanen viser at en skjevfordeling i forvaltningen av oppstartsmidler. Dette er urovekkende. Av Innovasjon Norge sitt etableringstilskudd er det kun 14 prosent av midlene som har gått til kvinner. Hele 86 prosent har gått til menn. Skattefunn viser en lignende statistikk der 21 prosent av prosjektene har gått til kvinner og 79 prosent til menn. Forskningsrådets StudEnt-ordning er også i samme gate.

Hvis vi tilrettelegger for at kvinner i større grad kan tre inn i en mannsdominert arena for å skape produkter som de vet andre kvinner ønsker og har behov for, kan vi skape nye muligheter for næringslivs-Norge. Det er ikke nødvendigvis kvinnekvoter i seg selv vi trenger, men først og fremst et samfunn som prioriterer og ser verdien i flere type markeder og bedrifter. Det er behov for et mer mangfoldig start-up miljø der også tradisjonelle bedrifter som ønsker å skape forbruksvarer og produkter i større grad støttes finansielt.

Vi i Oslo Unbranded har vært heldige og fått tilslag fra Forskningsrådets Student – ordning. Tilskuddet var uvurderlig i etableringsfasen. Samtidig må det sies at det ble en lang søknadsprosess, så vi har gjort oss opp noen tanker. Det er ikke alltid ideen som skurrer. Det kan også være kunnskapen hos dem som skal vurdere den.

Ekspertpanelet som ga oss karakterer var velrenommerte tech-gründere og menn fra næringslivet. Etter avslag nummer to kunne vi avfunnet oss med at vi rett og slett hadde en dårlig idé, men vi var betenkt over ekspertpanelets manglende kunnskap om den relevante bransjen. Og vi bestemte oss for å tro på ideen og stå på videre.

Teknologi har kommet for å bli og er en viktig del av fremtiden, men det må gjøres rom for flere bransjer. Fascinasjonen for teknologi har gjort det populært for alle slags bedrifter å selge inn løsningen sin med buzz-ordet «tech». I likhet med «green-washing» kan man kanskje kalle det «tech-washing»?

Heldigvis for oss var tilskuddsordningen vi søkte på en pilot så de var åpne for tilbakemelding og justering av ordningen. Ett år og to avslag senere pitchet vi foran et ekspertpanel som representerte riktig bransje, vår bransje. Forskningsrådets villighet til å tilpasse ordningen og dermed prioritere mangfold var verdt en million for oss. Det var ikke kvinnekvoten som reddet oss, det var kunnskap og handling.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.