Opprydding etter lystige lag i hjemmet krever vanligvis lite planlegging. Ingen taksametre starter heller, selv om arbeidet skulle være dårlig koordinert. Men når havbunnen skal settes i stand etter flere tiårs oljefest, er det motsatt.

Ryddejobben kommer fordi mange felt på norsk sokkel nærmer seg pensjonsalderen. Etter hvert som de tømmes, vil tusenvis av brønner nå et punkt der nedstengning er mer lønnsomt enn drift. Men før brønner forlates, må de plugges – for at gjenværende olje ikke skal lekke ut på havbunnen.