Forbereder flytting med 3D-spill

Sykehuset Østfold bruker avansert spill- teknologi når de ansatte forberedes til det nye gigantsykehuset. Sykehusdirektøren tror 3D-spillene kan forbedre i teamarbeidet.

Publisert: Oppdatert:

Stine Johnsen (fra venstre), Marie Wiik, Kristina Pedersen, Gro Sandstedt og Charlotte Andersen er på opplæringsrunde på sin fremtidige arbeidsplass. Sykehuset Østfold har tatt i bruk spillteknologi som læringsverktøy for at de ansatte skal være best mulig rustet når de flytter. Alle foto: Skjalg Bøhmer Vold
Stine Johnsen (fra venstre), Marie Wiik, Kristina Pedersen, Gro Sandstedt og Charlotte Andersen er på opplæringsrunde på sin fremtidige arbeidsplass. Sykehuset Østfold har tatt i bruk spillteknologi som læringsverktøy for at de ansatte skal være best mulig rustet når de flytter. Alle foto: Skjalg Bøhmer Vold