Sveinung Skjæveland er oppgitt over mobil­dekningen.

– Det går faktisk ikke an å ha en samtale på mobilen der jeg bor i Sandnes. Av og til går det heller ikke å sende tekstmeldinger. Når Telenor reklamerer for 4G blir jeg provosert. Jeg forlanger bare en normal samtale på mobil, sier Skjæveland.

Han bor ved den kommunaleide Giskehallen i Sandnes hvor Telenor ikke får lov til å sette opp en basestasjon av kommunen. Det medfører ifølge tele­selskapet at dekningen i området er elendig.

«Ingen svartelisting»

I et brev til samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen lister Telenor opp 37 kommuner som telekonsernet mener hindrer mobil- og bredbåndsdekning.

– Når jeg er hjemme og folk ringer til meg på mobilen blir de videre­koblet til svareren, sier Sveinung Skjæveland.
– Når jeg er hjemme og folk ringer til meg på mobilen blir de videre­koblet til svareren, sier Sveinung Skjæveland. (Foto: Tomas Alf Larsen)
– Dette er ingen svartelisting. Vi ønsker bare et regime som gjør at folk får fast- og mobilbredbånd og at politikerne får digitalisert offentlig sektor, sier Berit Svendsen, administrerende direktør i Telenor Norge.

I brevet redegjør ledelsen i Telenor for hvor i landet selskapet møter problemer som operatør av både mobilnett og fastnett ved utplassering av utstyr og frem­føring av fiber.

«Kommunene tar ikke hensyn til nasjonale føringer hva gjelder gravedybde for fiberinfrastruktur. Det er svært ulikt hvilke krav de enkelte kommuner opererer med», heter det blant annet i brevet.

Før jul understreket statsråden i Dagens Næringsliv at dersom kommunene stiller strengere krav enn departementets anbefaling for legging av ledninger «er det hensiktsmessig å bruke tvang». Desto dypere man må grave – desto dyrere blir det å legge fiber.

Flere avslag

Blant kommunene som nevnes er Stavanger, Sandnes og Bærum.

– De to Rogaland-kommunene Sandnes og Stavanger er fryktelig ille, sier Svendsen.

Hun viser til at Telenor har fått flere avslag å sette opp basestasjoner.

«Det er mye ubegrunnet strålefrykt i både Stavanger og Sandnes kommune», heter det i brevet.

– Det som er aller mest utrolig er at Sandnes er i ferd med å dra med seg titall storkommuner gjennom foreningen «Veiforum» med det samme strenge regelverket som kommunen selv har i gravef­orskrifter. Da vil vi få store problemer med utbyggingen av bredbånd, sier Svendsen.

«Henge ut av vinduene»

Svendsen sier at Bærum kommune har nektet selskapet å sette opp basestasjoner på kommunale bygninger.

– I Bærum får vi mange henvendelser om at kunder ikke har mobildekning inn i boligene. De må rett og slett henge ut av vinduene for å få dekning. Sånn kan man ikke ha det, sier Svendsen, og legger til at Bærum kommune har fremholdt at den vil tillate master på kommunale bygg.

Hun påpeker at mange kommuner hindrer operatørene i å sette opp basestasjoner på offentlige bygninger, blant annet som følge av frykt for stråling.

– All stråling av mobilkommunikasjon holder seg innenfor myndighetenes grenseverdier. Det er ikke noe argument, og stråle­frykten misbrukes, sier Svendsen.

I brevet legger Telenor med listen over gravekostnadene for å legge fiber. «500 kroner per meter graving i veigrunn med 40 centimeter overdekning uten asfalteringskostnader».

Dersom kravet settes til 80 centimeter overdekning øker kostnadene per meter til 1502 kroner, ifølge brevet.

Installert fasttelefon

Mens Telenor klager på kommunene har Skjæveland gitt opp å bruke Telenor i boligen.

– Vi har måttet anskaffe oss fasttelefon for å kunne ringe. Det ble ip-telefon med Get, sier Skjæveland.

– Men hvorfor bruker du Telenor når selskapet har så dårlig dekning i ditt boområde?

– Det skyldes at jeg har en jobbtelefon.

 

Telenors kommuneliste

 (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Les også: Vil få fart på bredbåndsutbyggingen i utkant-Norge

 

Telenor: Datatrafikken rundt nyttår mer enn doblet