Debatten går nå i flere land om det er forsvarlig å la kinesiske Huawei levere utstyr til kritisk infrastruktur, av frykt for spionasje og nære bånd mellom Huawei og det kinesiske regimet.

Etter at land som USA, Canada, Australia og Storbritannia vurderer å utestenge Huawei fra mobilnettene sine har debatten kommet til Norge også, til tross for at flere teknologer mener sikkerhetsutfordringen i norske mobilnett ikke handler om enkeltselskaper eller enkeltnasjoner.

PST har bedt myndighetene om nøye å vurdere Huaweis rolle i utbyggingen av det nye 5G-nettet i Norge, fordi Kina og Russland ble fremhevet som de største trusselaktørene mot Norge.

De to desidert største mobiloperatørene i landet, Telenor og Telia, kontrollerer over 90 prosent av markedet og har satset tungt på å bruke utstyr fra Huawei blant annet til utbygging av 4G-nettet.

PSTs advarsel og landets nye sikkerhetslov åpner muligheten for at kinesiske selskaper, som Huawei, blir svartelistet og utestengt som leverandører til det norske mobilnettet.

Blir kostbart

En ting som er sikkert er at en eventuell utestengning av Huawei, som har levert rundt 8000 basestasjoner til Telenor og nesten 6000 basestasjoner til Telia, uansett vil påføre operatørene store kostnader. I tillegg vil det kunne forsinke utbyggingen av neste generasjon mobilnett, 5G.

– Det er to måter å bygge 5G på. Enten som et frittstående nett med egne basestasjoner og eget kjernenett. Den andre måten er å la 5G-basestasjoner bruke eksisterende 4G-infrastruktur og kjernenett, sier forsker Ravishankar Borgaonkar ved Sintef Digital til DN.

Han mener løsningen med å utnytte eksisterende infrastruktur er den eneste aktuelle foreløpig, både av hensyn til kostnad, men også det faktum at de 5G-tjenestene som kan tilbys i dag ikke krever et 5G-kjernenett. Å bygge et frittstående 5G-nett fra bunnen av er langt mer kostbart og tidkrevende.

– Dersom dagens leverandør hypotetisk skulle blitt utestengt vil operatørene i det minste måtte bytte ut disse basestasjonene, sier Borgaonkar.

Med andre ord: 5G-nettet bygger videre på 4G-nettet. Hvis en leverandør skal utestenges fra 5G-nettet, må den også ut av dagens 4G-infrastruktur.

En utskifting av Huaweis 4G-utstyr i Norge, vil koste Telenor og Telia store beløp. Bare de siste tre-fire årene har Telenor investert totalt fire milliarder hvert år i Norge. Rundt halvparten av beløpet er investert i mobilnettet.

Nett-avhengighet

Kommunikasjonsdirektør Henning Lunde i Telia Norge bekrefter Sintef-forskerens uttalelser.

Kommunikasjonsdirektør Henning Lunde i Telia Norge.
Kommunikasjonsdirektør Henning Lunde i Telia Norge. (Foto: Telia)

– Det er riktig at tett integrasjon og samhandling mellom 4G og 5G er essensielt for å kunne starte utbygging av 5G. Litt teknisk sett kan man si at første versjon av 5G er avhengig av 4G for å kontrollere datasesjonene, og derfor er det nødvendig med tett samhandling mellom 4G og 5G på basestasjonene, skriver Lunde i en epost til Dagens Næringsliv.

Han legger til at i neste generasjon er 5G alene mulig, «men i et kommersielt nett er det nødvendig å tilby 4G i kombinasjon med 5G i mange år fremover», skriver Lunde.

Lunde understreker at ved å benytte samme fysiske basestasjonssystem for 4G og 5G kan man bedre utnytte frekvensressursene, «uten å måtte skru av 4G nettet».

Telenor vektlegger at dette er en hypotetisk situasjon siden ingen leverandører er utestengt og en endelig beslutning for hvordan 5G skal bygges ut ikke er tatt.

Dekningsdirektør Bjørn Amundsen i Telenor, her ved en inspeksjon i Nordmarka i 2011.
Dekningsdirektør Bjørn Amundsen i Telenor, her ved en inspeksjon i Nordmarka i 2011. (Foto: Gunnar Blöndal)

– Vi har ennå ikke valgt leverandører til 5G, og så lenge vi fortsatt tester teknologien så er det for tidlig å si noe konkret om våre planer for dette. Hvordan den endelige designen for 5G og samspillet med eksisterende nett blir, er noe vi vil jobbe mye med fremover, blant annet i forbindelse med pilotene vi skal ha i 2019 med ulike leverandører, sier dekningsdirektør Bjørn Amundsen i Telenor til DN.

– Både normalutbyggingen av 5G og et hypotetisk bytte vil ta flere år, men dersom man hadde havnet i en situasjon hvor nesten 8000 basestasjoner må byttes samtidig er det vel lett å se for seg at dette hadde blitt tidkrevende, sier Amundsen.

I tillegg til kostnaden knyttet til nye basestasjoner kommer også kostnader knyttet til selve byttingen ute i basestasjonene og jobben med å tilpasse de nye senderne til kjernenettet.

Dersom operatørene skulle blitt tvunget til å bytte ut basestasjonene i 4G-nettet før de kan fortsette utbyggingen av 5G, vil det med andre ord forsinke 5G-utbyggingen kraftig.

Huawei har både i Norge og internasjonalt avvist alle anklager om at selskapet representerer en potensiell sikkerhetsrisiko på det sterkeste.

– I Norge og internasjonalt støtter og følger vi alle internasjonale standarder og beste praksiser innen ikt-sikkerhet. Dette vil vi fortsette med, skrev senior manager Erik T. Ganer til Dagens Næringsliv.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

- Vår topp «rainmaker» er kvinne
Sveriges ledende forretningsadvokatfirma Vinge har klart noe de største norske advokatbyråene ikke har fått til.
02:30
Publisert: