De ansatte i Telenor Norge fikk torsdag beskjed gjennom et nettbasert allmøte at antall ansatte skal reduseres med 130.

Konserntillitsvalgt Esben Smistad er meget kritisk til avgjørelsen.

– Vi kaller vedtaket for uansvarlig. Styret har fattet et vedtak om å gjennomføre en unødvendig nedbemanning, midt under en krise med historisk høy arbeidsledighet. Andre bedrifter må nedbemanne for å unngå å gå over ende. Telenor Norge nedbemanner for å øke et allerede skyhøyt overskudd. Telenor Norge leverte nesten fem milliarder i overskudd i 2018, sier Smistad.

Selv hadde han håpet på at ledelsen ikke ville gjennomføre nedbemanningen.

– Denne dagen hadde jeg håpet på at jeg kunne være stolt av at min arbeidsgiver tok et samfunnsansvar. Det er veldig mange som er skuffet over sin arbeidsgiver i dag, sier Smistad.

E24 omtalte nedbemanningen først torsdag.

«God og forsvarlig måte»

Den 5. mars fikk de ansatte i Telenor Norge beskjed om at 170 personer mister sine jobber. Noen uker senere utsatte ledelsen nedbemanningen som følge korona-situasjonen.

Administrerende direktør Petter-Børre Furberg i Telenor Norge understreker at det er forsvarlig å gjennomføre prosessen.

«Før påske ble prosessen satt på pause grunnet usikkerheten koronakrisen medførte. Siden den gang har myndighetene gradvis lettet på restriksjonene i samfunnet og har utarbeidet veiledere for hvordan vi som selskap skal sikre gode standarder for smittevern. Det er derfor vår vurdering at vi nå kan gjennomføre omstillingsprosessen på en god og forsvarlig måte», sier Furberg i pressemelding.

Organisasjonsendringen har ifølge ledelsen som mål å gjøre Telenors prosesser mer kundeorienterte, forenkle måten selskapet jobber på, styrke samarbeid på tvers av enheter og redusere kostnader.

«Dette er endringer som er viktig for oss som selskap og vår fremtidige konkurranseevne. For å komme kundeforventningene i møte er vi nødt til å endre måten vi jobber på allerede nå. Telenor Norge har over flere år jobbet systematisk med å effektivisere driften, og det er satt ambisiøse mål om å tilby kvalitet, ny teknologi og sikker tilgang til de tjenestene som betyr mest for kundene.», sier Furberg i meldingen.

Ledelsen skriver i meldingen at det forventes at «omtrent 130 medarbeidere som ikke blir med videre i ny organisasjon».

Det er 40 færre enn det som opprinnelig annonsert i starten av mars.

«På grunn av bevegelser i organisasjonen siden prosessen startet forventer vi nå en overtallighet på om lag 130 medarbeidere», sier Furberg.

Medarbeidere som ikke blir innplassert i ny organisasjon, vil få tilbud om sluttavtaler og omstillingsbistand.

Furberg legger til at på grunn av koronasituasjonen har selskapet besluttet å utvide ordningene for å gi de berørte bedre tid til å komme seg over i ny jobb.

«Vi gir våre kolleger som berøres av dette tre måneder ekstra lønn i tillegg til Telenor Norges allerede gode omstillings- og sluttpakkeordninger», sier Furberg i en melding.

«Kynisk arbeidsgiverpolitikk»

Telenors konserntillitsvalgt har advart mot å gjennomføre nedbemanningen som innebærer mange personlige møter i en korona-utsatt tid.

– Ansatte som har sittet i isolasjon på hjemmekontor, skal kalles inn til kontoret bare for å nedbemannes, sier konserntillitsvalgt Esben Smistad i Telenor.
– Ansatte som har sittet i isolasjon på hjemmekontor, skal kalles inn til kontoret bare for å nedbemannes, sier konserntillitsvalgt Esben Smistad i Telenor. (Foto: Per Ståle Bugjerde)

– Vi har krevd at prosessen må kunne gjennomføres på samme måte for alle ansatte, uavhengig om man tilhører en risikogruppe. Vi har krevd en trygg prosess for alle. Ansatte som har sittet i isolasjon på hjemmekontor, skal kalles inn til kontoret bare for å nedbemannes. Dette er en kynisk arbeidsgiverpolitikk av et selskap som leverer milliard overskudd, sier Smistad.

Styret i Telenor Norge har vedtatt å øke sluttpakkene ved nedbemanningen.

– Vi mener bedriften heller burde holdt de ansatte i jobb, sier Smistad.

Telenor Norge har i dag 3450 ansatte. Fra 2015 til 2019 er det cirka 400 medarbeidere som har inngått sluttavtale med Telenor Norge i forbindelse med nedbemanning.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.