Telia Norge skal kutte 240 årsverk i tiden som kommer. Prosessen startet mandag, etter at det ble avholdt et allmøte med de ansatte.

– De berørte som er fast ansatt vil bli innkalt til samtaler de neste par dagene og tilbudt en sluttavtale, sier Abraham Foss, administrerende direktør i Telia Norge til DN.

240 årsverk tilsvarer omtrent ti prosent av årsverkene i Norge, men ikke alle involverer sluttavtaler. Mye hentes inn gjennom planlagte ansettelser som ikke blir gjennomført og nylig sluttede ansatte som ikke blir erstattet. I tillegg blir en del innleide konsulenter kuttet. Telia vil ikke gå ut med detaljer om hvor mange som blir tilbudt sluttavtaler, men sier de tre nevnte kategoriene er i overvekt mot antallet sluttavtaler de ønsker å inngå.

Telia kjøpte Get i juli 2018 for 21 milliarder kroner, et av de dyreste oppkjøpene i Norge. Oppkjøpet gir Telia tilgang til Gets fiberoptiske nettverk og den tilhørende kundebasen, og regner med totale synergier på 800 millioner kroner innen utgangen av 2022.

– Vi planlegger en rask og ryddig prosess av hensyn til både de berørte og ikke-berørte. Sluttavtalene skal gi økonomisk trygghet til å komme i ny jobb, det skal tilstrebes en balanse i avgangen mellom de to tidligere selskapene, vi skal sikre kritisk fag- og virksomhetskompetanse og det skal tilbys profesjonell hjelp til å finne nye jobber for dem som blir berørt, sier Foss.

Størrelsene på sluttavtalene vil variere avhengig av blant annet ansiennitet og alder.

– Vi har en del overlapping etter oppkjøpet av Get, men dette handler i hovedsak om å effektivisere organisasjonen driftsmessig og ruste oss for videre høyt investeringsnivå, sier Foss.

Ikke unikt

Han sier Telias omorganisering ikke er unik for bransjen.

– Vår bransje endres raskt, innen alt fra teknologi til kundeadferd, og det er helt nødvendig for oss å jobbe kontinuerlig med organisasjonen, slik at vi kan møte disse endringene. Dette er bransjetypisk for telekom, sier Foss.

Telia understreker at de også kutter kostnader på andre områder og at kuttet i antall årsverk bare er én del av en kontinuerlig effektiviseringsprosess.

– Jeg vil ikke si en nøyaktig sum for kuttet i årsverk, men overordnet skal vi på sikt realisere inntektssynergier på 300 millioner kroner og like mye fra kostnadssynergier, sier Foss.

Også hovedkonkurrenten Telenor gjennomfører programmer for kostnadskutt som resulterer i færre ansatte.

– I 2018 hadde konsernet en netto reduksjon i antall ansatte på 1800. Det tallet inkluderer ikke salget av mobilvirksomhetene i Sentral-Europa. I Norge utgjorde reduksjonen 300 ansatte, sa konsernsjef Sigve Brekke i Telenor da han møtte pressen etter fremleggelsen av fjerdekvartalstallene den 30. januar.

Telenor kan ikke si hvor mange norske ansatte som blir berørt i 2019 og 2020.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.