Den britiske hjelpeorganisasjonen retter skarp kritikk mot EUs politikk for økt bruk av biodrivstoff til transport.

– Politikken skader klimaet og mennesker verden over, sier Marc-Olivier Herman fra Oxfam til det svenske nyhetsbyrået TT.

Han peker på at regnskog er blitt hogget i Indonesia for å gi plass til produksjon av palmeolje, som blant annet brukes til biodrivstoff.

Matproduksjon i u-land

I tillegg er biodrivstoff-bransjen lenge blitt anklaget for å legge beslag på landbruksjord som kunne vært brukt til å dyrke mat.

Såkalt første generasjons biodrivstoff lages av raps, palmeolje, mais, soya og andre jordbruksprodukter. Kritikere mener dette er problematisk i en situasjon hvor millioner av mennesker i fattige land lider av underernæring.

Herman mener EUs biodrivstoff-politikk kan framstå som fornuftig for europeiske bønder. Men på verdensbasis kan resultatet bli at bønder i fattige land slutter med matproduksjon. Jordene deres blir i stedet brukt til å dekke den økende etterspørselen etter biodrivstoff.

Bakgrunnen for den økende bruken av denne typen drivstoff er ønsket om å redusere CO2-utslippene fra transport. I Norge har regjeringen foreslått å øke andelen biodrivstoff fra 5,5 til 8,5 prosent fram mot 2020.

Økningen skal oppnås med bruk av såkalt avansert biodrivstoff – som lages av avfall eller råstoff fra skog.

– En katastrofe

EU har som mål at 10 prosent av energiforbruket til transport skal dekkes av biodrivstoff eller annen fornybar energi innen 2020.

Et tilleggskrav om at første generasjons biodrivstoff maksimalt kan utgjøre 7 prosent, ble vedtatt i fjor.

– Effekten av retningslinjene som gjelder fram til 2020, har vært en katastrofe, mener Herman.

Ifølge Oxfam er det i EU mange flere biodrivstoff-lobbyister enn tjenestemenn som jobber med unionens politikk på dette området. Sverige, som er en stor produsent og forbruker av biodrivstoff, har angivelig spilt en negativ rolle.

– Sverige har vannet ut en del av forslagene som er fremmet for å gjøre biodrivstoff bærekraftig, sier Herman.

Hvis ikke EU endrer sin politikk, frykter han at den økte etterspørselen etter biodrivstoff vil føre til ødeleggelse av regnskog også i Amazonas. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Les også: Norske klimamål – hvilke mål? dnPlus   (DN+)

 
Budsjettlekkasje: Fra neste år skal 7 % av alt drivstoff i Norge være biodrivstoff

Norwegians kjempesatsing får klimakritikk