541 private treningssentre i 2009 har vokst til 1129 denne høsten. Norge ligger i Europa-toppen når det gjelder hvor stor andel av befolkningen som trener på treningssenter. Likevel har andelen over 15 år som opplyser at de trener på private treningssentre kun gått fra 28 til 30 prosent i samme tidsrom. Det viser en nasjonal undersøkelse fra Ipsos MMI og Norsk Monitor.

– Antall medlemmer har ikke økt i samme grad som takten i antall treningssentre, men de aktive er blitt mer aktive og trener oftere enn før, sier Anne Thidemann, direktør i Virke Trening.

Bransjeenheten for private treningssentre i Norge legger denne uken frem sin årlige rapport om treningsenterbransjen. Den viser blant annet at nordmenn er mer aktive enn før og at lønnsomheten i bransjen stiger igjen etter en knekk de siste årene. Men det er store forskjeller.

– Det er mange aktører i treningsmarkedet. Det er stor konkurranse om den samme gruppen aktive folk, sier Thidemann.

Hun påpeker at den største veksten har vært innenfor lavprissegmentet og det såkalte nisjemarkedet, med crossfit og andre spesialiserte treningstilbud.

Treningstilbud finansiert med offentlige midler eller som tilbys i offentlig regi har også økt de siste årene, og det forsterker konkurransen ytterligere.

Har endret konkurransen

Paal Hansem, direktør i Fresh Fitness, er omgitt av folk som «tar i» på selskapets treningssenter på St. Hanshaugen i Oslo. Lavprissenteret har 4000 besøkende hver uke og tilbyr også gruppetimer og personlige trenere, såkalte pt-er.

– Vi har nok vært en medvirkende årsak til at marginene i bransjen har gått ned de siste årene. Det er ikke tvil om at det er blitt en god del flere lavprisaktører siden vi startet i 2010, sier Hansem.

I 2016 omsatte kjeden for 270 millioner kroner, nesten en femdobling siden 2012. Med 90.000 medlemmer har Fresh Fitness vært en ledende kjede i fremveksten av sentre med treningspriser helt ned til 249 kroner i måneden. Dette har gjort at priskampen har endret seg helt i markedet.

– Vår største konkurrent er ikke andre kjeder. Det er sofaen. Kundeundersøkelser viser at en stor del av medlemsmassen kommer rett fra sofaen eller er mennesker som ikke har vært i trening på mange år. Lavpris uten binding har vist seg å være et folkelig konsept. Folk ser at det er rimelig å trene. Det har gjort av vi har fått mange medlemmer, sier Hansem.

Han forklarer at grunnen til at de har drevet med underskudd gjennom mange år, er etablering av en rekke nye treningssentre. Den utviklingen har bremset opp når de nå har etablert 33 sentre i landet.

– Det finnes mange mennesker som er helt fornøyd med å komme til et senter der det ikke er resepsjon. De kan begynne når de vil og slutte når de vil, og det markedet har vi åpnet opp for, sier Hansem, som mener kundene forstår hvorfor det er prisforskjeller på ulike treningssentre.

Tror flere forsvinner

Flere i bransjen tror det må komme et kutt i antall sentre i Norge.

– Når 19.000 personer i Narvik kan velge mellom syv treningssentre, sier det seg selv at noen ikke vil overleve konkurransen, sier Morten Hellevang, direktør i Fitness Group Nordic, som står bak treningskjeden Evo Fitness.

– Tilbudet av treningssentre vokser også mye raskere enn etterspørselen. Et slikt marked vil uvilkårlig bli preget av priskonkurranse og meget svake marginer. De siste årene har ikke bransjen vært i nærheten av å ha en lønnsomhet som er bærekraftig på litt lengre sikt, sier Hellevang.

Selv har de kuttet kostnader og ansatte de siste årene, men har ekspandert med sentre i Tyskland, Østerrike, Sveits og Finland via samarbeidspartnere. I dag har de 13 ansatte som drifter 35 sentre i Norge. Etter store tap på driften i mange år, opplyser Hellevang om positivt driftsresultat. Han ser en klar dreining i markedet.

– Da EVO startet i 2010, fantes det nesten ingen som solgte medlemskap uten bindingstid. Nå er det ingen som ikke tilbyr produkter uten bindingstid. Det illustrerer at konkurranse virker, sier Hellevang.

4,9 milliarder kroner

Virkes årsrapport viser at treningssentrene omsatte for 4,9 millioner kroner i fjor. Det betyr at man er tilbake på nivået for 2014. Flere små kjeder som i stor grad baserer seg på at kunden selv kan låse seg inn med et nøkkelkort store deler av døgnet, viser den prosentvis beste lønnsomheten.

– Det er klart det er en utfordring for bransjen med sterk vekst av lavprissentre uten bindingstid på medlemskapet. Det er lett å bli fanget av den konkurransen og at kundene kun sammenligner pris og ikke innhold, sier Thidemann, som påpeker at det er stor forskjell på dem som først og fremst tilbyr et treningsrom og de som har et stort tilbud av gruppetimer, trenere og andre tjenester.

Sats Elixia, den største aktøren i Norden, har nå lagt opp til et annet prissystem. Etter at konkurransen har spisset seg til, gir de nå mulighet for lavere minstepriser enn før.

– Det er blitt en dramatisk endring i konkurransen, egentlig fra 2007 og utover. Det har vært fremvekst av lavpriskjeder og spesialiserte sentre. Det har gitt tradisjonelle sentre en utfordring med å tilpasse seg markedet, sier Olav Thorstad, konsernsjef i Sats Elixia og Health & Finess Nordic Group, som også har eierskap i Fresh Fitness.(Vilkår)

Her er Norges første skisenter uten heis
Tett skog ødelegger god skikjøring landet rundt. I Øksendalen har Asbjørn Eggebø Næss funnet en løsning på problemet.
01:49
Publisert: