Dagens Næringsliv retter i en serie artikler søkelyset mot prestasjonspresset i dagens samfunn.

Lege Tobias Skylstad Kvernebo ved Volvat Medisinske Senter ser et økende antall «utbrente små voksne». Han fykter at det å ha barn med fulle timeplaner er blitt status blant voksne. Samtidig advarer Willy-Tore Mørch, professor i barn og unges psykiske helse ved Universitetet i Tromsø, mot å pushe ungdommen utover det som regnes som «normal oppmuntring».

BI-forsker Christina Nerstad har bakgrunn fra idrettspsykologien og tatt doktorgrad på såkalte motivasjonsklima (vinnerkulturer) i arbeidslivet.

Hun mener for mye intern-konkurranse på arbeidsplassen fører til dårligere prestasjoner.

- Min forskning peker helt klart i retning av at det heller lønner seg å være opptatt av den enkeltes innsats, utvikling og mestring, mener Nerstad.

«Signaler»

Meglerhussjef Thorodd Bakken i Nordea Markets Norge ser ansatte som rives i prioriteringene i sin streben etter å bli «best i alt».

Nerstad mener ledere har et stort ansvar for å dysse ned konkurransekulturen på arbeidsplassen.

- Å legge vekt på interne konkurranser og at suksess alltid handler om å vinne over kollegene, sender ut noen signaler, sier hun.

- I tillegg kan det være utfordrende å skulle være best i alt dersom prestasjonen kun vurderes ut ifra sluttresultatet og i en sammenlikning med andre. Det er viktig å også fokusere på andre suksessfaktorer, slik som innsats, utvikling og forbedring. Det kan gå utover helsen om suksess kun handler om at man leverer bedre resultater enn kollegaer, sier Nerstad.

Nettmøte på DN.no: Hvor går grensene? Bør vi ikke kunne stille noen krav til barn og unge? Følg lenken og send inn dine spørsmål nå.

Resultatpress

BI-forskeren understreker samtidig at bildet er sammensatt. Det er ikke tvil om at enkelte også kan være påvirket av resultatpress under oppveksten, mener hun.

- Har det alltid vært viktig å være bedre enn andre, vil jo det kunne prege deg senere. Problemet er altså at prestasjonene ikke nødvendigvis blir bedre - verken i jobbsammenheng og i idretten, sier Nerstad.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.