Avtalen ble undertegnet onsdag morgen på samferdselsministerens kontor.

Miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Nguyen Berg undertegnet for Oslo, mens fylkesrådmann Tron Bamrud skrev under for Akershus.

Avtalen går til 2023 og har som mål at det ikke blir vekst i biltrafikken.

Staten tar halve regningen

Det er enighet om at staten tar halvparten av regningen med Fornebubanen, som anslås til å koste rundt 13 milliarder kroner.

Resten dekkes av Oslo og Akershus, hvor omtrent halvparten kommer fra grunneierbidrag og halvparten fra bompenger.

I tillegg kommer 450 millioner kroner fra økte billettinntekter fra kollektivtransport.

Det endelige beløpet skal revideres etter en kvalitetssikring. Avtalen skal også behandles politisk før den kan tre i kraft.

Fornebubanen skal etter planen være ferdig i 2021, men blir trolig forsinket.

Gjennom avtalen forplikter partene seg til at arealet langs traseen til Fornebubanen skal utnyttes i stor grad.

Nye forhandlinger venter

I tillegg til utbygging av kollektivnettet legges det inn 2 milliarder kroner til tiltak som skal sikre fremkommelighet for gående og syklende langs transporttraseene.

Etter at Nasjonal transportplan 2018-29 er behandlet i Stortinget, vil bymiljøavtalen bli revidert.

Da er det fra Oslo og Akershus sin side aktuelt å forhandle om statlig delfinansiering av andre kollektivtrafikkprosjekter som nytt signal- og sikringsanlegg og ny sentrumstunnel for T-banen, samt baneløsning for Nedre Romerike.(Vilkår)