DN Lørdag skrev 31. oktober om hvordan brødrene Peder og Nicolai Løvenskiold og det private skolekonsernet Anthon B. Nilsen har tatt ut over 100 millioner kroner fra sine statsstøttede privatskoler (DN+).

Til tross for tilbakeføring av 105 millioner kroner til skolene, venter en større oppvask etter det tidligere kunnskapsminister Gudmund Hernes har kalt «tidenes skoleskandale».

Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité har krevd svar på om kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen gjennomførte en særskilt oppfølging av Anthon B Nilsens privatskoler Westerdals, NITH og NISS.

Dette lovet Kunnskapsdepartementet høsten 2013, etter at Riksrevisjonen kritiserte departementet for mangelfull oppfølging av privatskoler som mottar statsstøtte.

«Kunne stilt flere spørsmål om transaksjonene»

I sitt svarbrev til komiteen tirsdag, skriver Røe Isaksen at han tar kritikken fra Riksrevisjonen alvorlig. Departementet tar selvkritikk på at flere spørsmål burde vært stilt og at oppfølgingen har tatt lang tid.

«Jeg ser at departementet kunne ha stilt spørsmål om transaksjonene og måten fusjonen ble gjennomført på i forbindelse med orienteringene fra ABNU (Anthon B Nilsen Utdanning) og før vi mottok den ordinære rapporteringen», skriver han.

Kunne ha hatt en særskilt oppfølging

En årsak til at den særskilte oppfølgingen ble lagt ned, er ifølge Røe Isaksen at «høyskolene var i en prosess for videreutvikling og reorganisering av virksomheten».

Dessuten hadde departementet satt ned en ekspertgruppe som skulle vurdere regelverket for tilskudd til og tilsyn med private høyskoler og fagskoler.

Nå sier Røe Isaksen at departementet kunne gjennomført en særskilt oppfølging, til tross for årsakene listet over.

«Departementet kunne også ha stilt flere spørsmål tidligere om fusjonen. I stedet ble vanlig praksis for oppfølging fulgt. Oppfølgingen er p.t. ikke avsluttet. Departementet ser at oppfølgingen av transaksjonene som ledet til etableringen av Westerdals ACT, samlet sett har tatt lang tid og at det kunne vært stilt spørsmål til høyskolen på et tidligere tidspunkt», lyder brevet.

Må dokumentere fusjonen

Kunnskapsdepartementet har bedt Westerdals ACT dokumentere hvordan skolen og fusjonen har sikret at statlige driftstilskudd og egenbetaling fra studentene kommer og har kommet studentene til gode.

Høyskolen må også gjøre rede for hvorfor sammenslåingen av Westerdals, NISS og NITH ble gjennomført ved at NITH kjøpte aksjene i NISS og Westerdals.

Skolekonsernet har hele tiden avvist at det har gjort noe ulovlig, og skrev i en pressemelding denne uken at «midlene hele tiden har ligget i Anthon B Nilsens skolevirksomhet».

Les også: Studentopprør på Westerdals: Lurer på hvor pengene går

Ønsker endring i tilsyn

Det er Kunnskapsdepartementet som i dag har tilsyn med regelverket for private høyskoler.

Departementet mener imidlertid det er behov for et klarere regelverk og endringer i organiseringen av tilsynet, og planlegger å sende forslag til regelverksendringer på høring våren 2016, slik at et forslag kan fremmes for Stortinget innen utgangen av 2016.

Departementet har ifølge statsråden allerede gjort flere endringer for å systematisere og utvikle oppfølgingen av tilskudd til private høyskoler. Han nevner blant annet et bedre system for å analysere økonomi og faglige resultater ved skolene, samt at alle private høyskoler skal rapportere alle transaksjoner med «nærstående» fra regnskapsåret 2015.

Se DNTV: - Hvor er samvittigheten?

- Hvor er samvittigheten?
Westerdals-studenter ut mot eierne: - Hvor er samvittigheten?
02:12
Publisert:
 

Les også:

Giske: Vil vurdere om private skal få eie høyskoler

Westerdals dropper seminar, fokuserer på internkommunikasjon

– En skammelig politisk fallitt dn+

 (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.