– Av og til kan jeg høre folk si ting som: Han ja! Han kjenner jeg fra gymnaset. Eller: Å, ja, hun! Hun er gift med kusinen til naboen min. Den type medfødt nettverk har ikke jeg tilgang på. Da er det enda mer viktig å utvikle et sterkt profesjonelltnettverk som kan veie opp, sier den helt ferske rektoren ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA), Curt Rice.

Tirsdag ettermiddag offentliggjorde HiOA at språkprofessor ved Universitetet i Tromsø, Curt Rice, blir rektor ved skolen når Kari Toverud Jensen trer av 1. august. 

Det er første gang en utenlandsk statsborger har fått topplederjobben ved en større norsk utdannelsesinstitusjon. Det er også første gang skolen har valgt å ansette øverste leder i stedet for å velge til en åremålsstilling slik de fleste norske universitet og høyskoler gjør.

Jobbet hardt for «å bli norsk»

Rice kom til Norge i 1991, og har med unntak av tre lengre utenlandsopphold, bodd og arbeidet i både Trondheim og Tromsø. Sistnevnte by har lagt totalt beslag på norsken til den amerikanske lingvisten. Den karakteristiske amerikanske r-en kan fanges i et oppmerksomt øyeblikk, ellers er det vanskelig å høre at han ikke er tromsøværing. 

– Som lingvist er jeg nok ekstra opptatt av språk og kultur, men jeg har bevisst gått inn for å lære meg begge deler så godt jeg overhodet kan. Jeg ønsket tidlig å ta del i samfunnsdebatten, særlig i forhold til høyere utdanning. Da er man nødt til å kunne språket godt, mener Rice som opprinnelig hadde planlagt ett år i Trondheim for å jobbe med norske forskere på et språkprosjekt.

DN skrev mandag om norsk næringsliv som i liten grad inkluderer utlendinger i toppledelsen. Rice er klar over at han som utenlandsk toppleder i akademia er en svært sjelden fugl. Han har tidligere hatt lederverv ved Universitetet i Tromsø, men aldri på toppledernivå.

– Min erfaring er at det å komme inn som utlending gir en fordel fordi jeg har vært nødt til å se kulturen utenifra, bli kjent med den og analysere for å forstå. Der har jeg et naturlig fortrinn når jeg som leder skal legge til rette for eventuelle kulturendringer, sier Rice.

– Selvfølgelig skal det bli et universitet!

Han har ingen programerklæring å komme med hva eventuelle forandringer skulle innebære ved HiOA foreløpig, først skal han bli kjent med skolen. Men internasjonalisering vil være en viktig del av jobben

– En av mine fremste oppgaver vil bli å jobbe mot universitetsstatus for HiOA, selvfølgelig skal det bli et universitet! For å få til det er blant annet samarbeid med utenlandske universiteter viktig. Der har jeg et bredt nettverk å jobbe ut i fra, sier Rice som blant annet har hatt gjesteprofessorat ved Universitetet i Leiden i Nederland og ved universitetet i Minnesota.

Høyskolen har i årevis kjempet for universitetsstatus, men regjeringen har fryst antallet universiteter inntil videre.

«Ganske ekstrovert»

Selv om han godt kan se at det å nå opp som leder i Norge med internasjonal bakgrunn kan være tøft er han ikke nødvendigvis enig i at det er nordmenn som først og fremst er skeptiske til å ansette utlendinger.

– Min erfaring er først og fremst fra akademia. Jeg opplever at når en forsker først flytter til utlandet for å holde på med forskning, så er det nettopp det som de er opptatt av. Det blir lange dager med forskningsgruppa og studenter og man blir da ikke nødvendigvis så godt integrert verken språklig eller kulturelt og det er en nødvendighet hvis man skal sitte som toppleder for en stor norsk utdanningsinstitusjon, sier Rice.

– Hvilke amerikanske fordeler har du som leder for norsk høyskole?

– Jeg tar med meg gleden over å se andre lykkes og ønsket om å dra lasset sammen. Det tror jeg er viktig i en institusjon der konkurransefaktoren er svært høy. I tillegg er jeg som amerikaner ganske ekstrovert. Jeg er god på å etablere og videreutvikle viktige relasjoner og nettverk.

– Vil sette oss på kartet
Dagens rektor ved HiOA og sittende styreleder, Kari Toverud Jensen, sier følgende om den nye rektoren:

– Jeg er overbevist om at Curt Rice vil bli en god og tydelig leder for HiOA. Han har solid erfaring med ledelse og forskning, og jeg tror han vil sette HiOA på kartet gjennom å være en markant debattant i spørsmål om høyere utdanning.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.