Sammenlignet med resultatene fra 2016 gjør studentene det svakere på nasjonal deleksamen i regnskap og revisjon.

17 prosent av studentene strøk, mot 15 prosent i fjor. Det er dessuten langt færre som får toppkarakterer i år. 18 prosent av økonomistudentene får enten A eller B i år, mot 31 prosent i fjor.

Siden 2015 har alle høyskolene og universitetene som tilbyr bachelor i regnskap og revisjon deltatt i prosjektet med nasjonale deleksamener. For økonomistudentene gjennomføres denne testen i emnet årsregnskap. 532 studenter gjennomførte årets deleksamen. 

Store sprik

«Eksamen i årsregnskap er en svært viktig eksamen, og studentene må ha oppnådd minimum karakteren C for å bli godkjent som registrert revisor. Andelen studenter som fikk karakteren C eller bedre sank med 14 prosentpoeng i 2017 i forhold til 2016», heter det i en pressemelding fra Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (Nokut).

Snittkarakteren nasjonalt sank fra en svak C til en D. Omregnet til en poengskala fra A (fem poeng) til F (stryk, null poeng), sank landssnittet fra 2,5 i fjor til 2 poeng i år. Dette tilsvarer en nedgang fra en (svak) C i fjor til en D i år.

Det er stort sprik i resultatene på de ulike studiestedene. NTNU og Høgskolen i Oslo og Akershus scorer best i år, med henholdsvis 3,1 og 3 poeng i gjennomsnitt. Universitetet i Agder scorer dårligst med 1,5 poeng, og BI og Høgskolen i Østfold har et snitt på 1,7.

Økonomistudentenes resultater er svakere enn i fjor ved alle høyskoler og universiteter i landet bortsett fra Universitetet i Tromsø.

Skal undersøke nedgangen

Nasjonal deleksamen er et pilotprosjekt i høyere utdannelse som skal gi myndighetene informasjon om studentenes kunnskapsnivå og gi muligheter til å sammenligne institusjoner. Prosjektet gjennomføres av Nokut på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. 

– Det er for tidlig å si noe om hva nedgangen kan skyldes, men det er viktig at både fagmiljøene og Nokut prøver å finne ut hvorfor resultatene er såpass mye svakere i år, sier Nokut-direktør Terje Mørland i en pressemelding og opplyser om at en fullstendig rapport forventes å være klar i løpet av august.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.