Flere enn noen gang ønsker å studere ved Handelshøyskolen BI, viser årets søkertall.

19 prosent flere har søkt seg til bachelorstudier, sammenlignet med i fjor. For masterstudier er økningen på ti prosent.

– Dette er svært gledelige tall som viser at etterspørselen etter programmene i BIs studieportefølje er sterkere enn noen gang, sier BI-rektor Inge Jan Henjesand.

Han mener økningen blant annet skyldes at BI under pandemien har vist fleksibilitet for å kunne tilby digital undervisning. I tillegg trekker han frem jobbmuligheter.

– At BI har attraktive studier med vitnemål som gir gode jobbmuligheter, og at vi har et godt læringsmiljø tror jeg blir lagt merke til av dem som nå skal velge utdannelse, sier Henjesand.

Søkertall per 16. april 2021 for Handelshøyskolen BI:

  • Bachelor (BSc) inkludert årsenhet: +19 prosent (8.506 mot 7.134 innsendte søknader i 2020)
  • Master of Science (MSc): +10 prosent (2.292 mot 2.093 innsendte søknader i 2020)
  • Samlet: +17 prosent (10.798 mot 9.227 innsendte søknader i 2020)

Stor interesse for finans og eiendomsmegling

Finans er blant studieretningene med størst søkervekst på både bachelor- og masternivå. Bachelor i finans har 92 prosent vekst i antall søknader. Ved Campus Trondheim og Campus Bergen har det vært en tredobling i antall søkere til Bachelor i finans.

På masternivå har finans en søkervekst på 33 prosent.

Bachelor i eiendomsmegling er det studieprogrammet som det er størst interesse for totalt sett med 1.470 søknader, mot 852 søknader i 2020.

BI praktiserer løpende opptak og studenter kan søke helt frem til studiestart, men de aller fleste søkere forholder seg til den etablerte fristen 15. april gjennom Samordna opptak.

Rekordtall i fjor

Søknadsfristen til å søke studieplass gjennom Samordna opptak gikk ut denne uken.

– Samordna opptak forventer et høyt antall søknader også i år, sa Terje Mørland, som er direktør for utdanningstjenester i Unit, til NTB tidligere i uken.

Søkertallene for Samordna opptak vil først presenteres i neste uke.

I fjor var det rekordmange som fikk tilbud om studieplass. Hele 108.000 personer ble tilbudt studieplass, noe som utgjør en økning på 8.000 personer sammenlignet med 2019.

DN skrev i august i fjor at BI også i fjor opplevde en betydelig økning i sine søkertall. I 2020 økte de totale søkertallene til BIs masterstudier med 32 prosent, sammenlignet med året før.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.