Høyskolen Kristiania har inngått intensjonsavtale om å kjøpe Westerdals Oslo ACT fra Anthon B Nilsen Utdanning AS.

I en pressemelding lagt ut på konsernets nettsider heter det at Anthon B Nilsen Utdanning vil satse mindre på statsstøttede høyskoler, slik som Westerdals. 

– Anthon B Nilsen Utdanning eies av en stiftelse med et formål om å bruke kapital til å dele ut støtte til barn og unge. Da er det fornuftig av oss å konsentrere oss om virksomheter som gir avkastning og utbytte. Og derfor er det ikke naturlig for oss å satse like mye på statsstøttede høyskoler, sier Trond Andresen, kommunikasjonssjef i Anthon B Nilsen Utdanning, til DN.

Westerdals eies riktignok også av brødrene Nicolai og Peder Løvenskiold – i tillegg til Reidar og Gunnar Holsts legat.

 Brødrene kontrollerer rundt 21,4 prosent av aksjene i Anthon B Nilsen Utdanning as direkte gjennom to investeringsselskap, samt 37,7 prosent indirekte gjennom selskapet Anthon B Nilsen.

Ifølge universitets- og høyskoleloven er det forbudt å ta utbytte fra privatskoler som mottar statstilskudd.

Privatskolen har vært i hardt vær etter at DN i fjor høst skrev om hvordan Westerdals’ eiere flyttet over 100 millioner kroner fra skolene til morselskapet, til tross for forbud mot utbytte. Dette skjedde i forbindelse med fusjonen av NITH, NISS og Westerdals i 2013.

Etter DNs sak omgjorde Anthon B Nilsen Utdanning transaksjonen i november 2015: det slettet gjeld og tilbakeførte til sammen 105 millioner kroner til Westerdals Oslo ACT. Dette ble ifølge selskapet gjort for å dempe uroen rundt skolen og «rydde enhver tvil av veien» - selv om Anthon B Nilsen Utdanning mener at transaksjonen ble gjort «etter lovens bokstav».

Senere, i desember 2015, konkluderte Kunnskapsdepartementet med at deler av transaksjonen i forbindelse med Westerdals-fusjonen var ulovlig

Fortsetter forhandlingene

Den nye strategien er blitt arbeidet med i løpet av høsten. Andresen sier Anthon B Nilsen ble kontaktet av Høyskolen Kristiania som ønsket å diskutere muligheten til å overta Westerdals. 

– Det falt godt sammen med vår strategi om å satse mindre på statsstøttede høyskoler og mer på yrkes- og voksenopplæring. Da fant partene fort sammen, sier Andresen. 

Han ønsker ikke å si noe om eventuell pris på privatskolen, og viser til at forhandlingene vil pågå de neste ukene, med mål om en endelig avtale i januar/februar. 

– Det skal foretas en vanlig virksomhetsgjennomgang, kjøper må gjennomføre juridisk og økonomisk gjennomgang av virksomheten. Så skal det forhandles om de endelige betingelsene, sier han. 

«Veldig nytt for ledelsen»

Westerdals' kommunikasjonssjef Vibecke Osfoss sier Westerdals og Høyskolen Kristiania vil bruke tiden fremover på å bli kjent med hverandre.

– Hva betyr dette for studentene?

– På kort sikt betyr det ikke noe for studentene. Vi fortsetter med våre planer. Dette er en prosess vi kommer til å bruke tid på, og vi vil involvere ansatte og studenter. Ingen har behov for å skynde seg, sier hun til DN.

– Skal begge skolenavnene bestå?

– Det vet vi rett og slett ikke. Det er veldig nytt også for ledelsen i Westerdals Oslo ACT. Og skolen er ikke kjøpt ennå, sier Osfoss. 

– Når ble dere kjent med at det pågikk samtaler mellom Anthon B Nilsen Utdanning og Høyskolen Kristiania?

– Det var helt i begynnelsen av desember at rektor fikk nyheter om dette, så det er ganske nytt for oss alle, sier Osfoss.

Flere søksmål i vente

I etterkant av DNs saker har Kunnskapsdepartementet varslet krav om at privatskolen må betale tilbake totalt 56 millioner kroner. 34,8 millioner kroner av dette er penger skolen fikk i statsstøtte til å drive linjer uten godkjennelse i flere år.

Dette kravet har Westerdals nektet å godta, og har i stedet varslet søksmål mot Kunnskapsdepartementet.

– Dere har fått krav om å betale tilbake statsstøtte. Er det grunnen til at dere dropper å satse på statsstøttede skoler fremover?

– Nei, dette henger ikke direkte sammen med tvistesakene vi er involvert i. Dette er to ulike vurderinger. Vi har sagt til departementet at vi er uenige i deres krav og ønsker å prøve dette rettslig, sier Andresen.

I pressemeldingen heter det at «Høyskolen Kristiania er som kjøper fullt orientert om de tvistene Westerdals Oslo ACT er involvert i med tidligere studenter og Kunnskapsdepartementet. Som ny eier vil Høyskolen Kristiania forholde seg profesjonelt og ansvarlig til Westerdals Oslo ACTs arbeid med tvistesakene og utfallet av disse.»

Høyskolen Kristiania eies av Ernst G Mortensen Stiftelse.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Westerdals tilbyr tidligere elever 40-62.000 kroner på konto før sommeren
Westerdals tilbyr 50 millioner kroner til tidligere studenter som har betalt for mye skolepenger. Det tilsvarer 60 prosent av det de har betalt for mye.
02:36
Publisert: