Samtidig som Oslo-bedrifter flyr inn 130 it-studenter fra NTNU for å vise seg frem, kommer it-studier som en rakett i den ferske behovsundersøkelsen fra Nito, fagorganisasjonen for ingeniører og teknologer.

Undersøkelsen er gjennomført av Ipsos i januar på vegne av Nito, og er blitt gjennomført årlig i mer enn ti år. 700 norske arbeidsgivere er spurt om hva slags arbeidskraft de har behov for fremover.

I år svarer 22 prosent av arbeidsgiverne at dataingeniører er den typen ingeniører de tror det vil være mest behov for i deres virksomhet de nærmeste årene. Det er en kraftig økning fra i fjor, da 15 prosent svarte det samme.

– Trenden er en økning, fra 12 prosent i 2016, til 15 prosent i fjor og 22 prosent i år. Det er for så vidt ikke så overraskende, men fint å se at arbeidsgiverne begynner å ta innover seg at de trenger mer datakompetanse, sier Nito-president Trond Markussen.

Flere studieplasser, mindre frafall

Visma Consulting er blant selskapene som rekrutterer mange nyutdannede it-studenter hvert år. De rekrutterer 10–15 studenter til sommerstillinger, 20 totalt i Visma-konsernet, og 20–30 personer til traineeprogrammet «Nytt Krutt», cirka 40 totalt.

– Vi opplever at de nyutdannede kommer inn i selskapet med en driv, entusiasme og faglig styrke som har en svært positiv effekt i selskapet. I dag er endringene mange og hurtige innenfor it/teknologi, og studentene tar med seg fersk kompetanse som resten av organisasjonen og kundene våre får godt utbytte av, sier personaldirektør Ellen Marie Nyhus.

Behovet for studenter med it-relatert kompetanse er økende, både på tvers av selskaper og bransjer, forteller hun.

– Det er absolutt et behov for å øke antall studieplasser og å jobbe aktivt med å redusere frafallet i disse studieretningene. Konsekvensene av for lite tilbud og økende etterspørsel vil også få langsiktige virkninger i form av for få erfarne i arbeidsmarkedet, noe vi allerede ser tendenser til, sier Nyhus.

93 prosent rett ut i jobb

Også den nye arbeidsmarkedsundersøkelsen fra Tekna vitner om gylne tider for de nyutdannede innen it.

Av it-studentene som ble ferdig med utdannelsen sin på våren i fjor hadde 93 prosent sikret seg jobb innen fem måneder. Det er på nivå med bygg- og anlegg-studentene. Andelen har økt gradvis de siste årene.

I den andre enden har andelen nyutdannede innen geofag som går raskt ut i jobb falt fra 78 prosent i 2015 til 70 prosent i fjor.

Drøyt 80 prosent av it-studentene i 2017-avgangskullet fikk jobb før studieslutt. 665 av de nyutdannede Tekna-medlemmene, som er teknologer med mastergrad, svarte på undersøkelsen.

IBM Norge har ikke noe konkret tall på hvor mange it-konsulenter de trenger i tiden fremover, men selskapet jakter kontinuerlig på unge dyktige kandidater med relevant kompetanse, sier rekrutteringsansvarlig Eline Moen Brekke.

– Målet vårt er at 50 prosent av unge nyansatte konsulenter skal være kvinner. Det nytter imidlertid ikke å hvile på fine festtaler. For å få dette til må vi gjøre noe aktivt og konkret, for det er ingen tvil om at mangfold gir større verdi i organisasjonen, sier hun.

Søkerboom

I fjorårets opptak var it-studier den store vinneren. 4910 studiesøkere satt informasjonsteknologifag som førstevalg i fjor. Det var en økning på 30 prosent sammenlignet med 2016 og it var dermed fagområdet med størst vekst i antall søkere.

I Nitos undersøkelse blant arbeidsgivere er data det nest mest etterspurte fagområdet. I likhet med tidligere år er det aller flest som etterspør flere byggingeniører: 33 prosent i år.

Nito-president Markussen er selv utdannet innen it på 80-tallet.

– På 80-tallet var it veldig høyt på dagsordenen og mange ansatte personer som skulle inn i programmeringsjobber, sier han.

– Hvorfor er det fortsatt et gap mellom tilbud og etterspørsel etter slike folk?

– Det henger sammen med at sånne som Rune Bjerke går ut og sier at DNB ikke lenger er en bank, men en teknologibedrift. Tidligere var det rene databedrifter som etterspurte it-folk, nå er det en sult etter disse i alle næringer. Alle digitaliserer, sier Markussen.(Vilkår)

I Kina, verdens største spilleøkonomi kan du ta universitetsutdannelse i dataspilling
01:28
Publisert: