Karakterkravet for søkere til Norges Handelshøyskole (NHH) med førstegangsvitnemål har sunket med 0,1 poeng i forhold til i fjor, og med 0,3 for søkere i ordinær kvote.

- Det har i år vært et fall i søkningen til økonomisk-administrative studier over hele landet, og for NHH er det derfor gledelig at opptakskravene holder seg like høye som før, sier rektor Frøystein Gjesdal i en pressemelding.

Opptaksgrenser for siviløkonomstudiet 2012-2017:

  • 2017: Førstegangsvitnemål: 52,8. Ordinær kvote: 56,2
  • 2016: Førstegangsvitnemål: 52,9. Ordinær kvote: 56,5
  • 2015: Førstegangsvitnemål: 53,4. Ordinær kvote: 56,3
  • 2014: Førstegangsvitnemål: 53,0. Ordinær kvote: 56,2
  • 2013: Førstegangsvitnemål: 52,6. Ordinær kvote: 56,5
  • 2012: Førstegangsvitnemål: 52,6. Ordinær kvote: 55,8

Opptaket gjelder det femårige siviløkonomstudiet, som består av det treårige bachelorstudiet og det toårige masterstudiet i økonomi og administrasjon. Poengberegningssystemet ble innført i 2009.

Hard kamp om de flinke jentene

NHHs mål er at kvinneandelen blant dem som begynner på studiet skal være på minst 40 prosent. I år er kvinneandelen blant dem som får tilbud om studieplass 38,7. Dette er en svak nedgang i forhold til i 2016.

Frøystein Gjesdal, rektor ved Norges Handelshøyskole.
Frøystein Gjesdal, rektor ved Norges Handelshøyskole. (Foto: Eivind Senneset)

- En kvinneandel under 40 prosent er vi lite fornøyd med. Vi har gjort en innsats for å komme over minstemålet på 40 prosent, men det har vi altså ikke lykkes med. Det er hard kamp om de flinke jentene, sier Frøystein Gjesdal.

Nest mest søkte studieprogra

NHHs bachelorprogram i økonomi- og administrasjon har vært blant de mest søkte studieprogrammene i en årrekke. 1.773 personer har siviløkonomstudiet ved NHH som førstevalg i år, og dermed er studiet landets nest mest søkte. Bare rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo har flere førsteprioritetssøkere.

Strømmer til NHH fra utlandet

Et rekordhøyt antall internasjonale studenter har takket ja til studieplass ved NHH ved årets opptak. NHH har som mål å øke andelen internasjonale studenter på masternivå, og for første gang ligger det an til at antall studenter passerer 100.

- Vi har i år sett en betydelig økt interesse for NHH blant kvalifiserte internasjonale studenter. Også utenlandske studenter må passere NHHs høye opptakskrav. Dette er søkere som kan velge og vrake blant gode handelshøyskoler over hele verden, og det er derfor gledelig at så mange da velger NHH, utdyper Gjesdal.(Vilkår)

Sauseskolen: Hjemmelaget majones
Sauseskolen: Hjemmelaget majones.
00:57
Publisert: