Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité behandlet tirsdag saken om Kunnskapsdepartementets oppfølging av, og kontroll med, privatskolen Westerdals.

Et flertall av kontrollkomiteens medlemmer slår nå fast at kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) og Kunnskapsdepartementet har opptrådt kritikkverdig og burde handlet annerledes i Westerdals-saken. Det mener representantene fra Arbeiderpartiet, SV, Senterpartiet, Miljøpartiet De Grønn og KrF.

Også Røe Isaksens nærmeste, komitémedlemmene fra Høyre, Frp og Venstre, gir en kraftig smekk:

De mener blant annet at «saken er svært alvorlig, og at departementet kunne og burde handlet annerledes», men gir ikke direkte kritikk til kunnskapsministeren selv.

For ett år siden avdekket DN hvordan eierne av privatskolekonsernet Anthon B Nilsen flyttet 100 millioner kroner fra privatskolene Westerdals, NITH og NISS over til morselskapet i forbindelse med fusjonen av disse tre skolene i 2013, til tross for forbud mot å ta utbytte fra statsstøttede privatskoler.

Fikk informasjon i møter

Transaksjonen skjedde etter en rekke møter mellom Kunnskapsdepartementet og representanter fra selskapet Anthon B Nilsen Utdanning om hvordan Westerdals-fusjonen skulle foregå. 

I et av møtene viste Anthon B Nilsen-representantene en Powerpoint-presentasjon for departementet med tittelen «Konsernintern transaksjon som utløser en gevinst». Denne beskrev i detalj hvordan selskapet vurderer transaksjonen opp mot høyskolelovens paragraf 7, som handler om forbud mot utbytte. Men departementet grep ikke inn.

Først etter DNs dokumentar, to år etter Westerdals-fusjonen, konkluderte Kunnskapsdepartementet med at denne transaksjonen var i strid med loven. Anthon B Nilsen omgjorde denne transaksjonen i kjølvannet av DNs saker.

DN omtalte også hvordan Riksrevisjonen ba Kunnskapsdepartementet om en særskilt oppfølging av Westerdals, NITH og NISS. Dette ble aldri gjort.

«Burde reagert»

Jette Christensen (Ap) som sitter i kontrollkomiteen og var saksordfører under Westerdals-høringen i april lister opp hvorfor de mener Røe Isaksen og departementet har opptrådt kritikkverdig:

– Det er kritikkverdig at statsråden ikke følger Riksrevisjonens anbefalinger om å følge ekstra godt med på privatskolene, kommuniserer rotete med Stortinget om saken, skyver departementet foran seg og er blitt forelagt en Powerpoint-presentasjon med tittelen «Konsernintern transaksjon som utløser en gevinst» uten at det blir stoppet, sier hun.

– Hva mener du med «skyver departementet foran seg»?

– Han har hele tiden sagt at han ikke selv var i disse møtene. Statsråden har ansvar for det som skjer i departementet. Det burde blitt reagert når man blir forelagt en presentasjon med tittelen «Konsernintern transaksjon som utløser gevinst.» Det er statsrådens ansvar, sier Christensen.

Har skjerpet kontrollen

– Kontrollkomiteen går ikke lenger enn jeg tok selvkritikk i høringen i april, og før det. Vi både kunne og burde ha håndtert saken annerledes. Vi burde gått nærmere inn i Westerdals-transaksjonen med én gang, sier Torbjørn Røe Isaksen til DN.

Om uttalelsene til Jette Christensen sier han:

– Jeg har ikke noe behov for å gå i polemikk mot kontrollkomiteen om saksfremstillingen, sier Røe Isaksen, og legger til at det ikke er kommet flere spørsmål fra komiteen siden høringen i april.

– Det vi har brukt tiden på siden høringen er å sørge for at det ikke skjer én gang til. Det som ble avdekket er at departementet over flere perioder har hatt et altfor dårlig system for å følge opp de private høyskolene, sier han.

Som DN skrev tidligere i høst har Kunnskapsdepartementet opprettet en ny tilsynsenhet, som fant en rekke feil under storkontroll av privatskoler og åpnet tilsyn med Westerdals.

Røe Isaksen sier han merker seg at selv om et flertall av komitémedlemmene bruker ordet «kritikkverdig» fremmes det ikke et forslag om at Stortinget formelt skal vedta kritikken – et såkalt «daddelvedtak» som grenser til mistillit.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.