Hans Jacob Sundby har sammen med kona Randi Lauvland Sundby over de siste årene bygd opp Læringsverkstedet til å bli Norges største private barnehagegruppe med en omsetning som i løpet av neste år kan nærme seg tre milliarder kroner. Over 16.000 norske barn går nå i en av gruppens barnehager.

Resultatet for årets tre første kvartaler viser at barnehagegruppen økte inntektene med 63 prosent til nær 1,9 milliarder kroner. Omsetningen i perioden er dermed allerede høyere enn i hele 2016.

Selskapet understreker i sin kvartalsrapport at resultatet er tynget av sommerferien som betyr en hel måned med tilnærmet null i inntekt. I tillegg fører skolestart for 6-åringer og treghet i rekrutteringen av nye barn til at de første høstmånedene er preget av lav lønnsomhet.

– Marginene er svakest i august, tar seg opp i september/oktober, og når en normal mot slutten av året, skriver selskapet i sin resultatrapport.

Har 190 norske barnehager

Til tross for denne negative sesongeffekten viser resultatene for årets tre første kvartaler en betydelig bedring i lønnsomheten. Driftsresultatet er nær doblet i forhold til samme periode i fjor. For hver hundrelapp i omsetning sitter Læringsverkstedet igjen med ti kroner i driftsresultat. Totalt var driftsresultatet på 188 millioner kroner i perioden.

Læringsverkstedet har fortsatt sin aggressive vekststrategi gjennom en rekke oppkjøp og ved utgangen av september besto gruppen av 190 norske barnehager med rundt 16.000 barn. Dette er 31 flere barnehager og 2500 flere barn enn ved utgangen av 2016.

Etter flere år med kraftig vekst i Norge kastet Læringsverkstedet seg tidligere i år inn i kampen om svenske barn. Gruppen har gjennomført flere oppkjøp og eier nå 74 barnehager og skoler i Sverige, med en kapasitet på 750 elever og 3700 barnehagebarn.

Lite tilsyn med pengebruk

I likhet med andre private barnehager består Læringsverkstedets inntekter i hovedsak av rundt 85 prosent offentlige tilskudd, og 15 prosent foreldrebetaling. Barnehageloven slår fast at disse pengene skal komme barna til gode og loven setter derfor grenser for hvor høye resultater og utbytter en privat barnehage kan oppnå.

Flere kommuner har klager over at lovens regler er for uklare og at det er vanskelig å vite hvordan kommunene skal føre tilsyn med barnehagene på dette området. I begynnelsen av november la Utdanningsdirektoretet og Kunnskapsdepartementet frem en rapport som blant annet viste at 99 prosent av de private barnehagene ikke er blitt utsatt for tilsyn på dette området.

DN gikk i oktober gjennom regnskapene til fem selskaper som i løpet av 2016 solgte barnehagekjeder til Læringsverkstedet. Gjennomgåelsen viste at de fem selskapene satt igjen med en samlet gevinst på rundt 500 millioner kroner etter salget av barnehagene.

Gjeldsfyrt vekst

Læringsverkstedet hadde ved utgangen av tredje kvartal en total gjeld på nær 4,8 milliarder kroner, og en egenkapital på 262 millioner kroner. Dette gir en egenkapitalandel på drøyt fem prosent. I juni utstedte Læringsverkstedet et obligasjonslån på 1,2 milliarder kroner.

Alle enhetene i Sverige holder til i leide lokaler, mens de fleste enhetene i Norge holder til i selveide lokaler.

– Kontantstrømmen fra driften i perioden er ganske sterk, skriver selskapet i kvartalsrapporten. Selskapets kontantstrøm påvirkes sterkt av når på året subsidier fra kommunene utbetales. Ved slutten av årets september hadde selskapet mottatt mer forhåndsbetaling enn ved utgangen av 2016.

– Dette gir en positiv effekt på kontantstrømmen så langt i år, skriver selskapet.(Vilkår)

Meretes utvalgte: enestående spanjol fra Priorat
Denne spanske vinen er perfekt å servere til lammemiddagen.
00:53
Publisert: