Høgskolen fikk tirsdag beskjed fra den sakkyndige komiteen nedsatt av Nokut om at alle kravene til å bli universitet er oppfylt.

– Nå tar vi sikte på å ta imot nye studenter til Norges neste universitet i august 2018, sier rektor Curt Rice i en pressemelding.

Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) har jobbet for å bli universitet helt siden 2011. Tirsdagens avgjørelse baner vei for at høgskolen senere i år kan sende en samlet søknad om universitetsakkreditering til Kunnskapsdepartementet. Dersom Kunnskapsdepartementet godkjenner søknaden, er det Kongen i statsråd som fatter det endelige vedtaket.(Vilkår)

Siv Jensen kommenterer SSB-sjefens avgang: - Ikke politisk press
Vi måtte stoppe en prossess som bar galt avsted, sier finansministeren om Christine Meyers avgang som ssb-sjef.
04:23
Publisert: