94.101 personer har fått tilbud om studieplass til høsten 2017 via Samordna opptak. Det er en økning på 2,5 prosent siden i fjor.

Av 134.330 søkere er 117.488 kvalifisert for minst ett studium, melder Samordna opptak onsdag. 59 prosent av disse har fått tilbud om plass på førstevalget sitt.

Medisinstudiet i Oslo er fortsatt studiet med det høyeste opptakskravet. I år må søkerne til denne linjen, med oppstart på høsten, ha minst 68,5 karakterpoeng for å komme inn på den ordinære kvoten, mot 68,3 i fjor.

Jusstudiet ved Universitetet i Oslo er det mest populære målt i antall søkere som har dette som førstevalg. Det har også landets lengste venteliste med 2579 håpefulle i kø. Opptakskravet her er minst 61,3 poeng på ordinærkvoten og 54,2 poeng på førstegangskvoten.

DN har samlet den nye statistikken fra Samordna opptak i en egen søketjeneste. Her kan du finne poenggrensene («karaktersnittet») og ventelistene for alle landets studier i årets opptak.(Vilkår)