– Når karakterfordelingen fraviker så ekstremt fra samme type eksamen tidligere år, må det være noe galt.

Det sier Kathrine Wettre (22), som er fagansvarlig for linjeforeningen BI Finance, etter at hele 41 prosent av 127 bachelorstudenter i finans på Høyskolen BI strøk på «midterm»- eksamen i Investments som de hadde 13. oktober.

Sensuren kom 3. november. Ikke bare lå strykprosenten skyhøyt over tilsvarende eksamen de tre foregående årene, hele 66 prosent fikk karakteren E eller F (stryk). Ni prosent av elevene fikk beste karakter A, mens kun tre prosent fikk B.

– Flere av de som strøk nå er normalt A-studenter og denne klassen har vært innenfor normalfordelingen av karakterer tidligere. Derfor var det grunn til å reagere, sier Wettre.

Ledelsen ved BI har vurdert klagen to ganger uten å gi studentene medhold. Her BI-bygget i Nydalen i Oslo.
Ledelsen ved BI har vurdert klagen to ganger uten å gi studentene medhold. Her BI-bygget i Nydalen i Oslo. (Foto: Fartein Rudjord)

– Kvalitetssikret oppgave

Det ble sendt inn klage rett etter eksamenen på bakgrunn av at oppgaven var basert på en snever del av pensum. Studentene mener at det som ble gitt på eksamen ikke speilet hva som var gjennomgått i timen eller formidlet til dem i forkant. Men studentene fikk ikke medhold i klagen.

– Ledelsen ved BI har vurdert klagen to ganger uten å gi studentene medhold, sier Wettre.

Etter den andre klagen fikk de følgende svar fra eksamensadministrasjonen ved Laila Ulstein, som er avdelingssjef for studiekvalitet:

«Saken er en oppfølging av tidligere henvendelse og etterfulgte spørsmål om det har forekommet formell feil ved eksamensgjennomføringen i FIN 35232 Investments (...) Etter at karakterene ble publisert, har dette vært til ny vurdering. Vanskelighetsgraden på denne eksamen har igjen vært til vurdering, og også vært sammenlignet med det som har vært gitt tidligere. Eksamensoppgaven er også innenfor pensum i henhold til kursbeskrivelsen. Eksamensoppgaven som ble gitt har vært kvalitetssikret av ekstern faglig og gjennom faglig vurdering av AD og Institutt for Finans», skriver hun.

«Etter vurderingene som er foretatt av eksamensadministrasjonen, Dean, AD, kursansvarlig og juridisk rådgiver er det ingenting som tyder på en formell feil ved gjennomføringen av denne eksamen, og BI fastholder beslutningen også etter ny vurdering».

– Etter mottatt klage fra klasserepresentant, og en klage fra studentforeningen (Biso), har eksamensoppgaven vært vurdert av Institutt for finans ved BI og ekstern faglig. BIs vurdering er at det ikke gjort en formell feil på eksamen, og at eksamensoppgaven er i henhold til pensum, skriver Laila Ulstein i en epost til DN.

Videre skriver hun at ledelsen at BI ikke er kjent med at det finnes noe som tilsier at det har vært gjort forskjellsbehandling av studentene i forbindelse med eksamen. På bakgrunn av klagen går nå saken til videre behandling i BIs klagenemnd. Klagenemnda ved BI er en uavhengig klageinstans for enkeltvedtak. BI vil gi sin innstilling til klagenemnda kommende uke.

Kan mangle endelig karakter

Strykprosenten på tidligere «midterm»-eksamen i FIN3523 Investments har også vært høy, men ikke i nærheten av årets. Dette er karakterfordelingen de foregående tre årene:

  • Høst 2020: Snittkarakter C, strykprosent 21,7 prosent.
  • Høst 2019: Snittkarakter C, strykprosent 25,5 prosent.
  • Høst 2018: Snittkarakter C, strykprosent 25,8 prosent.

Bachelor i finans har FIN3523 Investments som obligatorisk linjefag. I faget er det to vurderinger, «midterm», som teller 30 prosent, og «final exam», som teller 70 prosent. Begge eksamenene må bestås for å oppnå endelig karakter i faget. Det betyr at 41 prosent av disse bachelorstudentene nå står i fare for ikke å få sluttkarakter i faget i år og må ta opp igjen eksamenen i mai neste år.

– Det er bekymringsfullt at BI ikke har kommet med et tiltak når 41 prosent stryker, sier Wettre.

Studentene ønsker at det ikke blir et krav om å bestå 30 prosent «midterm»-eksamen for å få karakter i faget, men at den kun vekter. Hvis ikke dette er mulig, ønsker de en kontinuasjonseksamen i 2021 for 30-prosenteksamenen for å kunne få bestått i faget.

Eksamensadministrasjonen mener derimot at så lenge det ikke foreligger en formell feil ser de ingen grunn til å endre hva som allerede er fastsatt.

– Har åpenbart skjedd en feil

– Studentenes sak må bli hørt når det påvirker såpass mange studenter, mener Wettre.

Hun peker på at klassen tidligere har fulgt normalfordelingen i fellesfagene til bachelor i finans, og at det er ingenting som tilsier at studentene i klassen er akademisk svakere enn tidligere kull.

BI Finans Linjestyre mener at det åpenbart har skjedd en feil. Enten ved formidlingen av pensum til studentene eller ved selve eksamenen.

– Studentene krever å få en sjanse til å få sluttkarakter i faget i år, enten ved en kontinuasjonseksamen eller ved at «bestå»-kravet fjernes fra «mid-term»-eksamen, sier Wettre.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.