474 tidligere Westerdals-elever vant frem i gruppesøksmålet mot skolen. Det kommer frem i en dom fra Oslo tingrett onsdag.

De tidligere Westerdals-elevene saksøkte privatskolen for å ha tatt ulovlig høye skolepenger.

Mens 750 tidligere elever inngikk forlik med Westerdals i fjor og fikk tilbakebetalt 38.000 kroner hver i snitt, gikk 474 elever til gruppesøksmål og krevde rundt 60.000 kroner av skolepengene tilbakebetalt – til sammen rundt 30 millioner kroner. Partene møttes i Oslo tingrett for tre uker siden.

Nå er Westerdals dømt til å betale 29 millioner kroner tilbake til de tidligere elevene. I tillegg kommer avsavns- og forsinkelsesrenter. Westerdals er også dømt til å betale saksomkostningene på 4,4 millioner kroner.

Elevene vant derimot ikke frem med kravet om erstatning for å ha gått på en utdannelse som manglet offentlig godkjennelse.

– Det er en knusende dom for Westerdals. Elevene har fått medhold i nesten alt. Nå er jeg veldig, veldig glad, sier elevgruppens talsperson Erling Løken Andersen til DN.

Elevenes prosessfullmektiger Lars Tormodsgard og Morten Hugo Berger i advokatfirmaet Steenstrup Stordrange skriver til DN at de er tilfredse med utfallet.

– Vi registrerer at vi har fått medhold i det som var det vesentligste punktet, nemlig tilbakebetaling av egenbetaling som oversteg lovbestemte maksimalsatser. Vi oppfatter dommen som prinsipielt viktig, og er glad for at studentene har vunnet frem i denne viktige saken, skriver de i en epost til DN.

Westerdals-rektor Tine B. Widerøe sier de ennå ikke har avgjort om de kommer til å anke.

– Vi må først lese dommen grundig og rådføre oss med rådgiverne våre, sier hun.

Skrev under kontrakt

De tidligere elevenes hovedkrav, som de vant frem med, handlet om at elevene betalte for mye i skolepenger da de gikk på privatskolen. Det var begge parter enige om:

I rundt ti år, frem til 2012, tok Westerdals høyere skolepenger fra elevene enn loven tillot. Dette gjaldt alle linjer og rundt 1300 tidligere elever.

Les DN-saken fra mars 2016 her: Krevde for mye i ti år dnPlus

Partene var imidlertid uenige i om dette betyr at Westerdals må betale tilbake pengene. Westerdals fremholdt at det måtte veie tyngst at elevene inngikk «en helt klar avtale» med skolen der skolepengebeløpet var kjent.

Westerdals mente også at den ikke hadde brutt noen avtale med elevene, og viste til at skolepengene ble brukt til å drifte studiene og at elevene har fått det de betalte for.

«Handlet ikke om pengene»

Forliket mellom Westerdals og rundt 750 tidligere elever i fjor kostet skolen 28,5 millioner kroner, ifølge tidligere Westerdals-eier Anthon B Nilsens årsrapport for 2016.

Erling Løken Andersen hilser på Westerdals-rektor Tine B. Widerøe i Oslo tingrett.
Erling Løken Andersen hilser på Westerdals-rektor Tine B. Widerøe i Oslo tingrett. (Foto: Javad Parsa)

Ifølge elevrepresentant Erling Løken Andersen betyr dommen at Westerdals må betale nærmere 40 millioner kroner, inkludert renter, dersom den blir stående.

– Det har aldri handlet om pengene for oss, men om prinsippene. Det har handlet om at en utdannelsesinstitusjon ikke kan oppføre seg på den måten, sier han.

I tillegg til tilbakebetaling av skolepenger krevde en del av elevene til sammen 6,9 millioner kroner i prisavslag for å ha gått på en utdannelse som ikke hadde offentlig godkjennelse. I dommen fra Oslo tingrett frifinnes Westerdals for dette kravet om prisavslag.

Det var DN som i 2015 avdekket hvordan elever ved den ikke godkjente film- og tv-linjen på Wester­dals i årevis ble rapportert inn til myndighetene som elever ved den godkjente tekstforfatterlinjen. Dermed fikk privatskolen penger over statsbudsjettet, selv om en utdannelse må ha godkjennelse fra myndighetene for å motta statstilskudd. I ettertid er det kommet frem at flere andre linjer ble drevet på samme måte.

Westerdals har aldri gått med på at den drev linjene ulovlig, men betalte likevel tilbake 42 millioner kroner til staten i juni i år, etter et forlik med Kunnskapsdepartementet. Departementet hadde krevd tilbake 85 millioner kroner som det mente var blitt gitt i urettmessig statsstøtte til skolen.

Hittil har Westerdals-sakene dermed kostet skolen 70 millioner kroner. Blir dommen i Oslo tingrett stående blir totalsummen nesten 110 millioner kroner.

– Har dere råd?

– Vi ble kjøpt av Høyskolen Kristiania i vår. De var fullt klar over kravene og beredt til å takle dem. Dette skal ikke gå ut over dagens studenter, sier rektor Tine Widerøe.

Vurderer å påklage henleggelse

Westerdals ble i mai i fjor siktet for bedrageri. Etter mer enn ett år med etterforskning henla Økokrim siktelsen i sommer på grunn av bevisets stilling.

Tidligere elever ved skolen, med Erling Løken Andersen i spissen, vurderer nå å påklage henleggelsen. Det må de gjøre innen en uke.

– Vi har ikke slått fra oss tanken om å påklage Økokrims henleggelse, men det er litt for tidlig å si om vi kommer til å gjøre det, sier han.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.