Økonomiprofessor Hilde C. Bjørnland ved Handelshøyskolen BI spør i et innlegg i DN torsdag hva vi skal leve av når oljen tar slutt, og konkluderer med at obligatorisk programmering i grunnskolen kan redde oss.

Hun får støtte av informatikkprofessor ved UiO, Dag Sjøberg.

Viktig rolle i alle næringer

- Mange tror IKT hører hjemme på gutterommet, men det er et tungt fagområde på lik linje med matematikk og fysikk. Programmering må anerkjennes som et seriøst fag.

Sjøberg mener det kan få store konsekvenser om barn og unge ikke lærer å forstå og styre den digitale hverdagen som omgir dem. Det kan bety enda dyrere og dårligere IKT-systemer.

- I dag spiller IKT en viktig rolle i alle næringer, men mange politikerne og lederne som tar viktige beslutninger har lite forståelse for informatikk. Det er helt sprøtt når en tenker på hvor viktige funksjoner disse datasystemene har, og hvor mye de koster å utvikle.

Han er positiv til ideen om å få programmering inn i skolen, og foreslår å erstatte en del av matematikkundervisningen i grunnskolen med praktisk opplæring i programmering.

Alle barn kan mestre enkel koding

- Programmering i skolen er litt som sløyd. Ikke alle skal bli snekkere, og ikke alle skal bli programmerere, men alle bør lære seg litt slik at de kan reparere og gjøre enkle ting. 

Det mener Simen Sommerfeldt, grunnlegger av Lær Kidsa Koding. Det startet som en lokal forening, men har utviklet seg til å bli en nasjonal bevegelse. Siden oppstarten i 2013 har over 25 000 skoleelever landet rundt fått opplæring i programmering.  

- Barn må få sjansen til å bli skapere av digitale tjenester, ikke bare passive brukere.

Sommerfeldt mener norske politikere bør se til land som Finland og Storbritannia, hvor programmering nå er en obligatorisk del av skolehverdagen. I Norge er det opp til hver enkelt skole å ta initiativ.

- Politikerne må våkne. Som samfunnsborger forventer jeg at skoleverket forbereder barna på fremtiden, og det gjør det ikke i dag. Programmering bør være allmennkunnskap. 

Han mener alle barn kan mestre enkel koding, og har opplevd at det kan hjelpe elever som har behov for en mer praktisk tilnærming.

Les også:

Programmering for fremtiden dn+  (DN+)

BI klatrer og NHH faller på ny businesskole-rangering

- Dette er en av våre store, alvorlige bekymringer som nasjon  

 (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.