Antall sysselsatte utenfor landbrukssektoren i USA steg med 261.000 i oktober 2017. Det viser tall fra amerikanske arbeidsmarkedsmyndigheter fredag.

På forhånd var det ventet at antall sysselsatte ville stige med 313.000, skriver TDN Finans, som siterer Bloomberg News.

Tallet er en viktig indikator for aktiviteten i den amerikanske økonomien.

Mindre lønnsvekst

Arbeidsledighetsraten var 4,1 prosent, mens det på forhånd var ventet enn ledighet på 4,2 prosent, ifølge estimater innhentet av Bloomberg News.

Sysselsettingsendringen i september ble revidert fra opprinnelig rapportert nedgang på 33.000 til en oppgang på 18.000.

Den private sysselsettingen var steg 252.000 i oktober, mens det var ventet en oppgang i den private sysselsettingen på 302.000 personer.

Lønnsveksten på månedsbasis var uendret i oktober, mot en ventet vekst på 0,2 prosent. På årsbasis var lønnsveksten i perioden 2,4 prosent, mot en ventet oppgang på 2,7 prosent.(Vilkår)