Denne uken kommer foreløpige aktivitetsindekser for industrien i Kina, Japan, India og Sørøst-Asia. PMI (Purchasing Manager Index) måler aktivitetsendringer i industri basert på månedlige undersøkelser. 

Den falt fra 51,7 i juni til 51,4 for juli måned. En måling på over 50 indikerer en vekst i aktiviteten.

– Dette indikerer at aktiviteten har kjølnet noe ned, sier Kina-økonom Julian Evans-Pritchard hos Capital Economics i en kommentar.

Capital Economics mente i forrige uke at pmi-målingen ville havne på 51,8.

Eksportsektor sliter

Kina fikk en økonomisk vekst på 6,9 prosent i første halvår – høyere enn konsensus. Kina la frem vekststatistikkene allerede for to uker siden for andre kvartal. Det er en bred oppfatning hos Kina-økonomer at underlagsmaterialet ikke inkluderer juni, men frem til mai måned.

Delindekser viser at den internasjonale ordreinngangen er lavere enn tidligere i år. Siden i fjor høst har det vært en stabil vekst i eksportordrene i Kina – ledet av teknologisektoren.

I juli falt eksportordreindeksen til 50,9. En måling på over 50 indikerer en fortsatt vekst, men det er en klar trend i Kina om at nye eksportordrer har avtatt sammenlignet med på forsommeren.

– En nedbryting av indeksene viser at den internasjonale etterspørselen har deler av skylden. Nye eksportordrer falt mer enn samlede ordrer, påpeker Evans-Pritchard.

Kinesiske myndigheter har siden i april slått hardt ned på noen av Kinas største selskaper for å redusere risikoen i finanssektoren. Dette mener Evans-Pritchard vil føre til lavere økonomisk vekst for Kina i andre halvår.

Nesten 40 prosent av selskapene i undersøkelsen sier at lønnskostnadene øker.

Feil signaler?

Den innenlandske etterspørselen etter stål til infrastrukturprosjekter og annen byggevirksomhet har sendt stålprisene høyere. Dette har igjen sendt produsentprisene høyere de siste månedene.

Capital Economics venter på en konkurrerende aktivitetsindeks fra Caixin, som kommer på tirsdag. I denne inngår flere små- og mellomstore selskaper og blir av mange sett på som en bedre aktivitetsindikator. I kun 60 prosent av målingene beveger de to indeksene seg i samme retning.

– Den offisielle indeksen har gitt feil signaler tidligere. Caixin-indeksen er en bedre guide til sykliske trender enn den offisielle indeksen og har i det siste fulgt vår egen China Activity Procy, ifølge Evans-Pritchard.

Svakere vekst

Han er ikke den eneste som mener å se en svakere økonomisk vekst for Kina de neste kvartalene.

– Den kinesiske økonomien vil gradvis svekkes i andre halvdel av 2017. Nedbyggingen av gjeld vil gi en forsinket reaksjon på økonomien. Dette vil dukke opp tydeligere i slutten av tredje kvartal, sier sjeføkonom for Kina hos Standard Chartered i Hong Kong, Ding Shuang, til Bloomberg.

Ingen tror på en kollaps i den kinesiske økonomien, men en svakere vekst de neste årene. Konsensus ligger på i overkant av seks prosent. ANZ skriver i en rapport på mandag at nye investeringer i offentlige infrastrukturprosjekter vil holde aktivitetsveksten oppe.

Aktivitetsindeksen for tjenesteytende sektor falt svakt i juli, men ligger på solide 54,5. Kinesiske myndigheter ønsker at en større del av verdiskapingen skjer fra tjenesteytende sektor og at økonomien blir mindre avhengig av eksport, offentlige prosjekter og gjeldsfinansierte private investeringer.(Vilkår)

Erna gjennom fire år i bilder
Lørdag starter Erna Solberg på alvor sin valgkamp for fire nye år som statsminister. Her er et tilbakeblikk i bilder på hennes første periode som statsminister.
01:26
Publisert: