Akinwumi Adesina var nylig innom i Oslo for å fremme utenlandske investeringer, inkludert norske, i Afrika. Målet til Den afrikanske utviklingsbanken (AfDB) er å fremme bærekraftig økonomisk utvikling og bekjempelse av fattigdom.

Banken er den viktigste enkeltkilden til finansiering i Afrika.

Ungdommens kontinent

Adesina er opptatt av at verden må endre synet på Afrika, fra bistandsmottager til et attraktivt sted å investere.

– Vi har mange av de raskest voksende økonomiene i verden. Vi trenger investeringer, ikke bistand, sier Adesina.

Afrika er kontinentet med yngst befolkning og en raskt voksende middelklasse med kjøpekraft.

– Vårt største komparative fortrinn er nok at den voksende mellomklassen gjør at den lokale etterspørselen øker så sterkt. Afrika er fremtidens marked, sier Adesina.

Han understreker at det blir stadig lettere å gjøre forretninger i Afrika, og råvarekrisen som rammet for noen år siden, er nærmest over. Flere land kan også vise til en positiv demokratisk utvikling, selv om det fortsatt gjenstår mye.

De gamle lederne som har sittet i årtier, er nærmest alle borte, og de siste månedene har land som Zimbabwe og Sør-Afrika gjennomført fredelige maktovertagelser, uten blodsutgytelser.

Maner til forsiktighet

Terje Osmundsen har lang erfaring med Afrika, både som næringslivsleder, og som styreleder i Caritas Norge, som har utviklingsprosjekter i Afrika. Han er grunnlegger og administrerende direktør i Empower New Energy, et nytt risikofond som finansierer små og mellomstore fornybare kraftprosjekter i Afrika.

Terje Osmundsen i Empower New Energy.
Terje Osmundsen i Empower New Energy. (Foto: Lise Åserud/NTB Scanpix)

– Afrika er mulighetenes marked. Men det er ikke ett marked, og investorer må gjøre hjemmeleksene grundig før de går inn der, sier Osmundsen.

Afrika består av noen av verdens raskest voksende økonomier, men også av land med vanstyre og korrupsjon, i dyp økonomisk krise.

Osmundsen advarer investorer mot å binde seg politisk til partier eller regjeringer, når man vet at mange land i Afrika ikke er stabile demokratier.

– Man må heller ikke bli fristet til å ta snarveier via korrupsjon, og være veldig nøye i valg av lokale partnere, noe som kan være nøkkelen til å lykkes i Afrika, sier Osmundsen.

Han sier Afrika har mange fellestrekk med Norge like etter at vi fant olje. I mange av landene ser man på ressursene som nasjonale verdier, og er like opptatt av kompetanseoverføring som penger.

– Det er lett for Norge å kjenne seg igjen. Det gir Norge muligheter og er et konkurransefortrinn foran stormakter som USA og Kina, sier Osmundsen.

Han sier norsk næringsliv i Afrika også er bra til å involvere lokale eliter. Dette er ofte folk som er utdannet og har jobbet i Vesten, og som blir stadig mer selvsikre på vegne av sine hjemlands potensial.

Osmundsen mener norsk næringsliv matcher Afrika bra med erfaring, kompetanse, teknologi og kapital på områder der det er behov. Det gjelder særlig innen infrastruktur, som blant annet vannkraft og annen fornybar energi.

Det har i noen år nå eksistert en «Afrika-buzz», med løfter om at her er det store penger å tjene. Osmundsen advarer mot å la seg rive ukritisk med.

– Gjeldsoppbyggingen i enkelte land er verdt å følge med på. Nå som de globale rentene igjen stiger, kan man ikke utelukke at land havner i en ny gjeldskrise, sier Osmundsen.

Energi og mat

Akinwumi Adesina trekker frem infrastruktur, og særlig energi, som et område der norsk næringsliv kan ha mye å hente i Afrika. Mange land i Afrika mangler det meste på veier, havner, jernbane, strøm, vann og avløp.

– Energi, og særlig fornybar energi, er et område der Norge og norske selskaper står meget langt fremme, sier Adesina.

Han trekker også frem Afrika som en fremtidig kjempe innen agro-business og matproduksjon, og påpeker at 65 prosent av gjenværende ikke-utnyttet dyrkbart land ligger i Afrika. Yara – med gjødselproduksjon – er alt til stede, og Adesina mener det også er store muligheter for norsk oppdrettsnæring i Afrika.

Afrika trenger også kapital og finansielle investorer. Adesina er godt kjent med Oljefondet, og han ser gjerne at fondet investerer mer i selskaper og prosjekter i Afrika.

– Vi kan love meget god avkastning på pengene for den som tør satse riktig, sier AfDB-sjefen.(Vilkår)

Innsetter «keiser Xi»
Den kinesiske folkekongressen samles mandag. Partiledelsen innvilger seg mer makt.
01:05
Publisert: