Det er nøyaktig åtte år siden på fredag siden det første spadestikket ble satt i byggingen av broprosjektet som skal knytte Hong Kong, Zhuhai og Macau i Sør-Kina sammen. Den består av 55 kilometer kombinasjon av broer og undersjøiske tunneler på inntil 6,7 kilometer.

Broen skal ferdigstilles i desember og åpning vil finne sted i 2018.

Visker ut grenser

Det tar minst fire timer å reise med ferge og vei fra den tidligere britiske kolonien Hong Kong til Zhuhai i Sør-Kina – like nord for Macau, som frem til 1999 var en portugisisk koloni. Fra neste år vil det ta en halvtime. De tre byene står ansvarlig for finansieringen av megaprosjektet.

Drømmen om å knytte sammen Sør-Kina har eksistert siden 1983 da prosjektet ble foreslått av Hong Kong-entreprenøren Gordon Wu. Det ble karakterisert som et fantasiprosjekt. Det var først da Hong Kong ble tilbakeført til Kina i 1997 at planene havnet på tegnebordet og finansiering kom på plass.

Kinesiske myndigheter ønsker at hele Pearl Delta-regionen skal knyttes sammen som en del av Kina.

– Den kinesiske regjeringen forsøker å viske ut grensene mellom Hong Kong og de andre delene av fastlandet, sier Hong Kong-politiker Kwok Kai-ki til Channel News Asia.

Mange har stilt spørsmål om dette er noe som Hong Kong i det hele tatt trenger. Kritikerne sammenligner det med en «hvit elefant». Dette er et uttrykk for en dyr gjenstand som en eier har vanskeligheter med å kvitte seg med, skjuler kritikkverdige forhold, koster mer i drift og vedlikehold enn den klarer å innbringe i form av inntekter eller nytte.

– Hong Kong trenger virkelig ikke dette. Vi har luft-, land- og sjøforbindelser til det kinesiske fastlandet. For Beijing er dette er viktig symbol for å koble Hong Kong til fastlandet, sier politiker Claudia Mo til Channel News Asia.

Tviler på samfunnsnytten

Budsjettet lå på 38 milliarder yuan (47,7 milliarder kroner), men flere uavhengige eksperter mener prisen vil havne på nesten det tredobbelte. Ifølge South China Morning Post lå regningen på 117 milliarder Hong Kong-dollar (125 milliarder kroner) i november.

Fra en kunstig øy like ved hovedflyplassen i Hong Kong skal det bygges sammenhengende broer som er 20 ganger lengre enn Golden Gate Bridge i San Francisco. Det har gått med 400.000 tonn stål til prosjektet.

Denne uken ble bekreftet Hong Kong Department of Transport and Housing nye kostnadsoverskridelser på 14 milliarder kroner.

Det har vært over 300 ulykker under anleggsperioden, minst ni dødsfall og det har vært en rekke korrupsjonsskandaler. I november ble 19 ansatte ved et testlaboratorium tiltalt for å ha forfalsket kvalitetsrapporter for stål og betong som er brukt i prosjektet.

«Fra første dag har myndighetene løyet, bedratt og villedet offentligheten over kostnadene med dette prosjektet. Nå er det behov for mer penger for å betale for å ferdigstille prosjektet, som har ført til et stort antall dødsfall og er kraftig forsinket. Når det åpner, er det tvilsomt om det vil ha noen som helst verdi for regionen», skriver politisk kommentator og forfatter Stephen Vines.

Det vil være en begrensning på personbiler som kan benytte broen; frakt og kollektivtransport skal prioriteres.(Vilkår)

Julen er ikke helt som du tror: Tafsefesten
Kjetil Wiedswangs julekalender: På 1700-tallet var julen en fylle- og tafsefest. Så fikk kirken, kongen og Ludvig Holberg nok.
01:15
Publisert: