Å bli kvitt reformen som i dagligtale ofte omtales som Obamacare, var ett av president Donald Trumps valgløfter, og mandag ble planen for hvordan dette skal gjennomføres presentert av de folkevalgte republikanerne i Kongressen. Flere av de viktigste aspektene ved reformen skal fjernes, som subsidier og skatteordninger og reglene som krever at folk må ha individuell helseforsikring.

– Etter år med Obamacares brutte løfter har republikanerne i Representantenes hus i dag tatt et viktig skritt, sier leder Greg Walden i energi- og handelskomiteen i en pressemelding.

– For å si det enkelt: Vi har en bedre måte å levere løsninger på som setter pasienter, ikke byråkrater, først, og vi går videre samlet i vår innsats for å redde det amerikanske folk fra rotet Obamacare har skapt.

Utfasing

Den nye lovforslaget beholder to populære elementer fra den siste reformen, som formelt går under navnet The Affordable Care Act, loven om rimelig omsorg. Det blir fortsatt forbudt for forsikringsselskaper å nekte folk med kjent diagnose helseforsikring. Videre skal barn få stå på foreldrenes helseforsikring fram til de fyller 26 år. Samtidig fjerner planen de upopulære vedtektene om bøtelegging av folk som ikke har helseforsikring.

Gjennom helsereformen fikk 20 millioner amerikanere som ikke hadde det fra før, helseforsikring. Republikanere har ikke noe offisielt tall på hvor mange av disse som vil miste forsikringen sin med de nye planene, men det som er klart er at det blir en reduksjon.

Inntektsbaserte subsidier erstattes med aldersbaserte subsidier, noe som kan ramme de med lave inntekter. Kostnadene til helsereformen ble delvis finansiert av skatteøkninger rettet mot personer med høy inntekt, forsikringsbransjen og andre. Disse skattene skal fjernes innen 2018.

Godkjenning

Samtidig viderefører og utvider den nye planen ordningen Medicaid med føderal bistand til de med ekstra lav inntekt fram til 2020. Etter 2020 blir det imidlertid opp til delstatene å dekke disse utgiftene.

Det nye lovforslaget må godkjennes av Representantenes hus og Senatet. Behandlingen av det 123 sider lange dokumentet begynner etter planen onsdag og er allerede spådd å bli en av årets største dragkamper i Kongressen. Men avskaffelsen av reformen er høyt prioritert blant republikanerne, som har flertall i begge Kongressens kamre. Ikke uventet vil Demokratenes representanter være svært imot endringene:

– Republikanerne har her bestemt at det å ha råd til helse- og omsorgstjenester skal være de rikes privilegium, ikke alle amerikanske familiers rett, sier Nancy Pelosi, Demokratenes leder i Representantenes hus.

Men også innen eget parti kan Republikanerne få motstand, fra konservative representanter som mener tiltakene ikke er sterke nok.

– Det ser fremdeles ut som en lettversjon av Obamacare for meg, sier senator Rand Paul om forslaget og krever ytterligere innstramming.(Vilkår)