– Vi står nå overfor den største humanitære katastrofen siden annen verdenskrig. Regjeringen har i dag besluttet å gi midlertidig kollektiv beskyttelse til ukrainske statsborgere, slik også EU har gjort. Det betyr at ukrainere på flukt slipper tidkrevende individuell behandling, og at det derfor går raskere å hjelpe dem, sier statsminister Støre.

Statsminister Jonas Gahr Støre orienterer om situasjonen i Ukraina.
Statsminister Jonas Gahr Støre orienterer om situasjonen i Ukraina. (Foto: Terje Pedersen)

Vanligvis skal en asylsøkers beskyttelsesbehov vurderes individuelt. Beslutningen om å gi ukrainere midlertidig kollektiv beskyttelse er et unntak fra regelen om individuell vurdering, og gjør at man gir beskyttelse til en hel gruppe.

Det ble sist gjort under konflikten i Kosovo på slutten av 90-tallet.

– Midlertidig kollektiv beskyttelse gir ikke grunnlag for permanent oppholdstillatelse. Ukrainere som kommer til Norge nå, kan i første omgang få oppholdstillatelse i inntil et år, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl.

Ordningen med kollektiv beskyttelse vil ifølge regjeringen tre i kraft i Norge, koordinert med andre land i Europa. Regjeringen kommer tilbake til detaljene i innrettingen innen kort tid.

DN i Odesa: – Byen holder pusten
DNs reporter Eskil Engdal er i Odesa i Ukraina.
01:25
Publisert:

Rundt 300 ukrainere har allerede kommet til Norge, og regjeringen forventer at det vil komme betydelig flere. Ifølge FNs høykommissær for flyktninger har allerede én million ukrainere flyktet fra sitt hjemland.

– Vi er klare til å gi beskyttelse og hjelp til mennesker som er på flukt fra krigshandlinger i Ukraina. Dette skal skje i tett samarbeid med andre land i Europa. Utlendingsdirektoratet får nå i oppdrag å etablere flere asylmottaksplasser, sier justis- og beredskapsministeren.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.