Verdensbildet er preget av store humanitære utfordringer, med alt fra mennesker som er drevet på flukt til sultkatastrofer. Det medfører et større behov for nødhjelp og utviklingshjelp. En viktig, men høyst undervurdert finansieringskilde er økonomisk bistand som gis av enkeltpersoner med forankring i religionen.