Den ferske rapporten "Økonomisk utsyn" fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) viser at aktivitetsveksten i norsk økonomi ble lavere mot slutten av fjoråret.

Også fremover ventes veksten å være moderat. I den nærmeste tiden vil vekstimpulser komme fra innenlandsk etterspørsel. Internasjonalt ventes utviklingen å bli enda noe svakere i år enn i fjor, ifølge SSB.

- Vår vurdering av konjunkturutviklingen de nærmeste årene er litt mindre positiv enn tidligere, skriver SSB i rapporten.

Byrået peker på at arbeidsledigheten ifølge arbeidskraftsundersøkelsen har økt mot slutten av fjoråret, og at veksten i BNP Fastlands-Norge i fjerde kvartal var lavere enn trendveksten.

- Vi venter imidlertid at veksten vil ta seg litt opp igjen gjennom inneværende år og bli i overkant av trendvekst, skriver SSB.

Nedgangen forsterkes
Den internasjonale konjunkturnedgangen forsterket seg mot slutten av 2012. I euroområdet har BNP falt de fem siste kvartalene. I USA er veksten meget moderat. Arbeidsledigheten er svært høy begge steder. Negative virkninger på aktivitetsutviklingen av stram finanspolitikk forsøkes motvirket med renter nær null og ekspansiv likviditetspolitikk.

Statsgjeldsrentene i de mest gjeldstyngede landene i Europa har kommet klart ned siden i fjor sommer, og frykten for at enkelte land vil forlate pengeunionen er redusert. Veksten har dessuten avtatt i mange fremvoksende økonomier. Dette demper utviklingen i OECD-området ytterligere.

- Samlet sett venter vi at konjunkturnedgangen hos Norges handelspartnere fortsetter inn i 2015. Sammen med stadig tap av kostnadsmessig konkurranseevne i norske bedrifter, bidrar dette til en svak utvikling for tradisjonell norsk eksport. Fra neste år vil imidlertid etterspørselsveksten i norske eksportmarkeder gradvis øke litt, og bidra til at veksten tar seg noe opp i tradisjonell norsk eksport framover, skriver SSB.

Les også:

- Vi har trodd at vi har vært uovervinnelige

- Vi kommer til å miste mange tusen arbeidsplasser (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.