- Rapporten slår fast at ingen Telenor-ansatte har vært delaktige i korrupsjon. For deler av håndteringen av VimpelCom-eierskapet får Telenor gode skussmål, men rapporten synliggjør også svakheter knyttet til organisering, kommunikasjon og lederskap i denne saken. Dette er alvorlig. Styret og ledelsen erkjenner at vi må forbedre måten vi arbeider på. Det er en selvfølge at lover og regler skal følges, men vi må strekke oss lenger. Det skal aldri være tvil om at vi i Telenor etterlever våre etiske retningslinjer, sier Gunn Wærsted, styreleder i Telenor i en pressemelding.

- Mangelfull

Deloitte ble i november 2015 engasjert for å gjøre en gjennomgang av Telenors oppfølging og håndtering av eierskapet i VimpelCom. Telenors håndtering av eierskapet i VimpelCom beskrives som mangelfull.

- Vi skal ta lærdom av denne krevende saken og på den måten bygge et enda sterkere Telenor. Vi har iverksatt tiltak for å styrke styringsstrukturen og bevisstheten til ledere på alle nivåer om våre etiske retningslinjer. Nå vil vi gå nøye gjennom rapporten og vurdere om tiltakene er tilstrekkelige, sier Gunn Wærsted.

En sentral del av rapporten omhandler Telenors håndtering av en alvorlig bekymringsmelding i 2011 fra en ansatt utlånt til VimpelCom. Vedkommende formidlet sin bekymring om mulig korrupsjon til ledere i Telenor og Telenors nominerte styremedlemmer i VimpelCom. Bekymringen gikk imidlertid ikke videre til Telenors daværende konsernsjef, Jon Fredrik Baksaas, før i mars 2014, og til Telenors styre i desember 2014. Denne informasjonen ble delt med Nærings- og fiskeridepartementet i oktober 2015.

Les også: Granskere gir Telenor stryk dnPlus og Telenor-direktører i full strid dnPlus

Telenor har i dag inngått fratredelsesavtale med finansdirektør Richard Olav Aa og juridisk direktør Pål Wien Espen. Fridtjof Rusten og Ole Bjørn Sjulstad, som også har vært fristilt under Deloittes gjennomgang, går tilbake til sine tidligere posisjoner i Telenor.

Les også: Telenor-topper går av

- Vi må erkjenne at vi i denne saken ikke lykkes i å håndtere en viktig bekymringsmelding i henhold til Telenors etiske standarder. Det er imidlertid bra å se at en Telenor-ansatt reagerte på mulige kritikkverdige forhold og sa ifra om det, sier Sigve Brekke, konsernsjef i Telenor.

Legger frem hele rapporten

Telenors styre og ledelse iverksetter flere tiltak for å forbedre selskapets virksomhetsstyring og etikkarbeid. Deloittes rapport vil bli lagt frem i sin helhet.

- Dette er en krevende dag for alle i Telenor. Å få detaljerte opplysninger om en svært vanskelig og sammensatt sak brettet ut i offentligheten, er sterk kost. Men vi skal ta inn over oss kritikken, lære av den og forbedre oss, sier Sigve Brekke.

Les også: Krympende marginer for Kongsberg Gruppen

Halverte marginer for Røkkes oljeselskap

Asia i dag: Historisk fall for smarttelefonsalget

 

Se på DNtv:

Årets mest eksklusive cabriolet
I Mercedes-AMG S 63 cabriolet får du en voldsom motor med voldsom lyd til en voldsom pris.
02:04
Publisert:
(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.