Antall eksemplarer av en lang rekke viktige dyrearter i verden er halvert de siste 40 årene, ifølge miljøorganisasjonen WWF.

Organisasjonen har undersøkt tilstanden til over 3.000 arter pattedyr, fugler, reptiler, amfibier og fisk over hele kloden.

Antallet individer ser ut til å ha falt med 52 prosent siden begynnelsen av 1970-tallet.

Artene som lever i ferskvann, ser ut til å være ekstra ille ute. Disse populasjonene er redusert med 76 prosent, ifølge WWFs Living Planet Report.

Men også for flere av de store kjente pattedyrene er nedgangen enorm.

Antall ville løver i verden er falt med 90 prosent på 40 år, 97 prosent av antallet ville tigere er forsvunnet de siste 100 årene, mens antallet ville elefanter i verden har stupt med 60 prosent bare siden 2002, skriver dailymail.co.uk.

Større enn antatt

Ifølge WWF er situasjonen trolig tilsvarende også for andre arter virveldyr. Nedgangen i antall dyr er større enn tidligere antatt.

Årsaken til nedgangen er både menneskets stadig større behov for landområder og ressurser kombinert med jakt og krypskyting.

Mens det er blitt atskillig tynnere i rekkene blant de fleste dyreartene, har utviklingen vært stikk motsatt for én viktig art: Homo sapiens. Antall mennesker på jorda er nesten doblet de siste 40 årene.

Krysser grenser

Miljøorganisasjonen mener menneskeheten allerede har krysset tre «terskler» som kan utløse katastrofale endringer for livet på jorda. Disse er knyttet til utslipp av klimagasser, utryddelse av arter og nitrogen-forurensing fra gjødsel som brukes i landbruket.

At havet gradvis blir surere som følge av CO2-utslipp, kan føre til at en ny grense krysses med potensielt katastrofale konsekvenser.

– Framtiden i fare

Ifølge WWF er forbruket av naturressurser og utslipp av forurensende stoffer og klimagasser så høyt at vi hadde trengt en halv ekstra jordklode for å kunne fortsette som i dag over lengre tid.

– Ved å ta mer fra økosystemene og de naturlige prosessene enn det som kan bli erstattet, setter vi vår egen framtid i fare, skriver WWFs leder Marco Lambertini i forordet til rapporten.

Reduksjonen i antall pattedyr, fugler, fisk, reptiler og amfibier er større enn tidligere WWF-undersøkelser har tydet på.


Les også:  Fester prislapp på naturen
(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

 

Veksten er problemet i verden   (20123785 arter truet av utryddelse   (2006)