Voksende folketall og et stadig økende forbruk er i ferd med å forårsake uopprettelig skade på jorda, advarer FN.

FNs miljøprogram (UNEP) slår alarm i sin nye rapport Global Environment Outlook, den femte i sitt slag. Miljørapporten kommer bare to uker før politiske ledere fra hele verden samles til miljøtoppmøtet Rio+20 i Brasil.

Det er ventet at mer enn 50.000 mennesker vil delta på toppmøtet i Rio de Janeiro fra 20. til 22. juni. Formålet med møtet er å gjøre opp status etter FNs konferanse om miljø og utvikling i Rio de Janeiro for 20 år siden.

I sin nye rapport fastslår UNEP at vi må bli mer ambisiøse i miljøpolitikken om det skal gå oss godt.

– Hvis dagens trender fortsetter, vil resultatet bli skadenivåer vi aldri har sett før, sier UNEPs leder Achim Steiner.

Mislykket miljøpolitikk
Vi legger beslag på mer og mer av naturressursene, og samtidig fortsetter folketallet å krype oppover, påpeker UNEP. Ifølge prognosene vil det være 9 milliarder mennesker på jorda i 2050.

Samtidig konkluderer UNEP med at det bare er gjort betydelige framskritt på fire av i alt 90 punkter i den globale miljøpolitikken.

Det vi har lyktes med, er å stanse ødeleggelsen av ozonlaget, å få blyet ut av bensinen, å sikre bedre tilgang til rent vann og å styrke forskningen på forurensning av havene.

Men det er alt. Og på mange områder har vi mislyktes fullstendig, som i klimapolitikken, i vernet av fiskebestandene og i kampen mot ørkenspredning.

Alt i alt har UNEP registrert «noe» framgang på 40 av de 90 punktene som er blitt undersøkt. Men på 24 punkter er framgangen «liten» eller «ingen».

Veksten er problemet
Eneste vei ut av uføret, fastslår UNEP, er at verdenssamfunnet nå tar tak i det underliggende problemet. Og det underliggende problemet er vekst.

Det siste århundret har vært kjennetegnet av eksepsjonell vekst, både i form av befolkningsvekst og i form av økonomisk vekst. Folketallet er firedoblet til 7 milliarder mennesker, og den globale økonomiske produksjonen er mer enn tjuedoblet, påpeker UNEP i sin rapport.

Global oppvarming er bare én av følgene. Klimaendringene er drevet av befolkningsvekst, urbanisering, vekst i forbruket av fossile brensler og globalisering, og klimautslippene bare fortsetter å øke.

De svulmende befolkningstallene og voksende økonomiene presser miljøet til dets grense, ifølge UNEP.

– Tida er kommet for å legge vekk beslutningsvegringen, erkjenne faktaene og se vår felles utfordring i øynene, sier Steiner.

Utslippene vokser
Da verdenssamfunnet var samlet i Rio i 1992, var «bærekraftig utvikling» stikkordet. Et rammeverk ble vedtatt for den globale klimapolitikken, og senere ble dette fulgt opp med Kyotoprotokollen, som gjelder i dag.

Men fagre løfter har ikke vært nok til å få klimautslippene ned. Tvert imot har utslippene av CO2 økt med nærmere 40 prosent siden den gang, og UNEP beregner at utslippene vil fortsette å øke i ytterligere 50 år om ingenting drastisk skjer.

Ei heller har verdenssamfunnet lyktes i å sikre artsmangfoldet. I tropene er mangfoldet redusert med hele 30 prosent siden 1992.

Steiner ber verdens ledere ta grep når de samles i Rio.

– Bærekraftig utvikling må forvandles fra en ambisjon til en ekte vei for utviklingen, sier han.

Les også: Advarer om ulevelig klode


<b>IEA-sjef med kraftig advarsel til verden</b>

<b>Grønlandsisen smelter stadig raskere </b>


<b>Havet i Arktis har aldri vært varmere</b>

<b>Øystater frykter enden er nær</b>


(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.